Siirry sisältöön

Miksi ATF-erikoisöljyt ovat tärkeitä

Polttoainetaloutta ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä koskevien vaatimusten kasvaessa tarvitaan yhä monimutkaisempia ajoneuvoratkaisuja. Teknisen kehityksen myötä automaattivaihteisissa ajoneuvoissa on nyt tärkeämpää kuin koskaan valita oikea ATF-tuote (Automatic Transmission Fluid), jotta vaihteisto toimii optimaalisesti koko käyttöikänsä ajan.

Markkinoilla ei ole koskaan ennen ollut yhtä monta vaihteistotyyppiä kuin nykypäivän ajoneuvoissa. Nykyään pidetään yhä tärkeämpänä, että vaihteisto toimii hyvin yhteen muun ajoneuvon kanssa. Tämä parantaa kokonaissuorituskykyä, kun polttoainetehokkuus paranee, päästöt vähenevät ja ajokokemus on entistä miellyttävämpi.

Automaattivaihteistot sisältävät monia eri materiaaleista valmistettuja osia, joiden on toimittava yhdessä sujuvasti ja luotettavasti.  Näitä osia ovat esimerkiksi momentinmuuntimet, planeettahammaspyörästöt, keskipakoöljypumppu, tiivisteet sekä liitossarjat ja jarrusarjat.

Kehityksen myötä vaihteiden määrä lisääntyy ja vaihteistoissa käytetään yhä useammin vaihtoehtoisia, usein kevyempiä materiaaleja. Tämä asettaa yhä tiukempia vaatimuksia ATF-tuotteille, jotka ovat vaihteiston toiminnan kannalta erittäin tärkeitä.

ATF on todennäköisesti monimutkaisempi kuin mikään muu voiteluneste. 
Öljyn on jäähdytettävä ja voideltava ja siirrettävä samalla voimaa ja painetta. Vaatimukset, jotka ATF:n on täytettävä, voivat olla ristiriitaisia. Sen on esimerkiksi pienennettävä kitkaa ja estettävä osien kulumista, mutta samalla sen on tuotettava hyvin harkittu kitkataso, jotta kytkin ja momentinmuunnin toimivat tehokkaasti. ATF-tuotteiden on kestettävä yhä useammin koko järjestelmän käyttöiän ajan ilman vaihtoa, ja siltä edellytetään hyvää kitkanvähennyskestävyyttä, erinomaista leikkauskestävyyttä, juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa ja entistä parempaa hapettumiskestävyyttä. Kaikkien näiden vaatimusten on täytyttävä. Samalla öljyn on parannettava polttoainetehokkuutta, vähennettävä päästöjä ja toimittava kaikissa erilaisissa automaattivaihteistoratkaisuissa.

Ajoneuvoalan laitteistorakenteista kehitetään yhä monimutkaisempia, eikä olekaan ihme, että nesteille asetetaan vaatimuksia, joilla yleisratkaisut suljetaan pois niin uusista kuin vanhoistakin automaattivaihteistolla varustetuista ajoneuvoista.

Kalliita vaurioita vai ongelmatonta käyttöä
Jos automaattivaihteistossa käytetään nesteitä, joita ei ole kehitetty ja testattu juuri kyseistä vaihteistoa varten, seurauksina voivat olla esimerkiksi kiihtyvyyden heikkeneminen, vaihteenvaihdon hankaluus, osien voimistuva nokeentuminen ja pahimmassa tapauksessa täydellinen (ja erittäin kallis) vaihteistovaurio. Tiettyjä vaurioita ei havaita heti öljynvaihdon jälkeen, vaan ne käyvät ilmi vasta ajan mittaan.

Oikean, erityisesti käyttötarkoitukseen kehitetyn ATF:n hyödyt ovat sen sijaan tuntuvia: niitä ovat muun muassa kokonaiskustannusten aleneminen, huoltotarpeen väheneminen, ylläpitokustannusten aleneminen, käyttövarmuuden paraneminen, polttoainetehokkuuden koheneminen ja ajokokemuksen paraneminen.

Monimutkainen prosessi 
ATF-öljyjen kehitys ja testaus (validointi) on monimutkainen prosessi, mikä johtuu moninaisista suorituskykyvaatimuksista ja laitteistojen osissa käytettävistä erilaisista materiaaleista. ATF:n suorituskyvyn validoimiseksi on suoritettava ensin OEM-kohtaiset testit ja alan standardien mukaiset testit, minkä jälkeen vuorossa ovat lopulliset pitkän aikavälin kestävyystestit vaihteistoissa ja ajoneuvoissa.

Testattujen ja hyväksyttyjen ATF-öljyjen koostumus on oikea, ja ne sisältävät tasapainoisen sekoituksen perusnestettä, suorituskykyä parantavia lisäaineita ja viskositeettia muuttavia aineita, joilla kaikilla on omat erittäin tarkat ja tärkeät tehtävänsä. ATF-öljyjen tärkeitä suorituskykyä parantavia lisäaineita ovat esimerkiksi kitkaa muuttavat aineet, puhdistavat ja hienontavat aineet (puhdistusaineet ja dispergointiaineet), vaahtoamisen-, hapettumisen- ja korroosionestoaineet, jähmepistettä alentavat aineet sekä tiivisteitä laajentavat ja kulumista estävät aineet.

Näiden lisäaineiden sisältö on harkittava tarkoin, jotta ne toimivat osana kokonaisuutta ja täyttävät omat erityistehtävänsä. Erikoistuneet kemistit luovat monimutkaiset koostumukset niin, että lisäaineet, perusneste ja viskositeettia muuttavat aineet eivät toimi toisiaan vastaan ja ATF toimii halutulla tavalla yhdessä automaattivaihteiston mekaanisten osien kanssa. 

Kattava kehitys- ja testausprosessi takaa ATF-erikoisöljyn moitteettoman toiminnan vaihteistossa ajoneuvon koko käyttöiän ajan. 

Kaikki artikkelit


Haluatko lisätietoja?

Johan Bolkéus
Product Manager Automotive
johan.bolkeus@fuchs.com

Palveluyhteydenotto
020-7459 660