Siirry sisältöön

Parempi jäähdytys ympäristöä säästäen

Siitä on jo kauan, kun ruoka oli suolattava tai peitettävä jäillä säilymisajan pidentämiseksi. Nyky-yhteiskunnassa pidetään itsestään selvänä, että ruoka pysyy viileänä jääkaapissa tai kaupan kylmätiskillä tai että voimme hellesäällä viilentää sisätilat toimistossa tai autossa. Näiden jäähdytysjärjestelmien hintana on kuitenkin ollut voimakas ympäristövaikutus. 

Lämmönvaihdon periaate 
Jäähdytysjärjestelmät perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan lämpö otetaan talteen nesteen höyrystyessä. Esimerkiksi jääkaapissa jäähdytysaine kiertää suljetussa piirissä, johon kuuluvat höyrystin, kompressori ja lauhdutin. Jäähdytysainetta käytetään sekä viilentävissä laitteissa, kuten jääkaapeissa, pakastimissa ja ilmastointilaitteissa, että lämmittävissä laitteissa, kuten lämpöpumpuissa. Jäähdytysaineen olomuoto vaihtelee kaasun nesteen välillä. Nesteen höyrystämiseen tarvitaan lämpöä, ja tämä lämpö otetaan jääkaapin sisällä olevasta ilmasta. Tällöin jääkaapin lämpötila laskee. Lämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin jääkaappi, mutta siinä lämpö otetaan kalliosta, maasta, ilmasta tai vedestä ja johdetaan talon sisään.

Jäähdytysaineiden ympäristövaikutus 
Nykyään käytettävät jäähdytysaineet ovat useimmiten fluoripohjaisia, niin kutsuttuja F-kaasuja. Jos nämä F-kaasut pääsevät ilmakehään, ne edistävät kasvihuoneilmiötä samalla tavalla kuin hiilidioksidipäästöt. Suurena erona on, että suuri osa näistä F-kaasuista on paljon voimakkaampia kasvihuonekaasuja kuin hiilidioksidi. 1 kg:n päästö R404A-jäähdytysainetta vastaa 3 922 kg:n hiilidioksidipäästöä.

Ympäristövaikutus mitataan niin kutsutun GWP-luvun (Global Warming Potential) avulla. Luku kertoo kasvihuonevaikutuksen suhteessa hiilidioksidiin. Mitä korkeampi GWP, sitä suurempi kasvihuonevaikutus. 

Eurooppalainen asetus kasvihuonevaikutuksen pienentämiseksi
Euroopassa halutaan vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) päästöjä, sillä ne vaikuttavat voimakkaasti kasvihuoneilmiöön ja siten maapallon ilmastoon. Euroopan unionin F-kaasuasetus tuli siksi voimaan vuonna 2015. F-kaasuasetus rajoittaa vähitellen F-kaasujen myyntiä EU:ssa ja kieltää uusissa asennuksissa ja huollossa kokonaan jäähdytysaineet, joiden ympäristövaikutus on suuri.

Kylmäasennuksia koskevat lakisääteiset vaatimukset tiukentuvat 1.1.2020
Toistaiseksi asetus ei ole vaikuttanut kovin laajasti. Pian se kuitenkin vaikuttaa merkittävästi yrityksiin, joiden tarjoamat lämpöpumput, jäähdytys- ja pakastinlaitteistot jne. sisältävät jäähdytysaineita. 1.1.2020 otetaan seuraava askel F-kaasuasetuksen täytäntöönpanossa, siitä eteenpäin on kiellettyä paitsi asentaa jäähdytys- ja pakastinlaitteistoja, joiden sisältämän jäähdytysaineen GWP-luku on yli 2 500, myös lisätä uutta jäähdytysainetta tällaisiin laitteistoihin. 

Nämä uudet vaatimukset pakottavat monet ruokakaupat, elintarvikevalmistajat ja muut toimijat vaihtamaan jäähdytyslaitteistonsa. 

Uudet jäähdytysaineet = uudet voiteluaineet 
Jäähdytyspiirissä jäähdytysaine ja voiteluaine yhdistyvät homogeeniseksi seokseksi. Näiden aineiden seos on erittäin tärkeä esimerkiksi jäähdytyslaitteiston toiminnan kannalta. Jäähdytysaine jäähdyttää ja öljy voitelee ja suojaa kulumiselta. 

Oikea toiminta edellyttää oikean tyyppistä voiteluainetta, ja sitä mukaa, kun laitteistoissa siirrytään alhaisemman GWP-luvun jäähdytysaineisiin, tarvitaan myös niiden kanssa yhteensopivia voiteluaineita. Luonnolliset jäähdytysaineet, kuten CO2 ja ammoniakki, edellyttävät optimoitua jäähdytyskompressoriöljyä. 

Jäähdytyskompressoriöljymme
Täältä saat tietoa jäähdytyskompressoriöljyistämme. Jos tarvitset apua, voit aina ottaa meihin yhteyttä

Lisätietoja fluoratuista kasvihuonekaasuista:

Kaikki artikkelit

Palveluyhteydenotto
020-7459 660