Siirry sisältöön

Öljyanalyysi tuo merkittäviä säästöjä

Konerikot ja suunnittelemattomat tuotantokatkokset ovat kalliita, ja ongelmat johtuvat usein öljystä. Noin 80 prosenttia konerikoista johtuu likaantuneesta öljystä ja huonosta suodatuksesta. Nämä konerikot voidaan välttää säännöllisillä öljyanalyyseillä.

Öljyanalyysi tarjoaa hyvän yleiskuvan konekannan tilasta eli diagnoosin siitä, missä kunnossa tekniikka on. Öljynseuranta voi olla hyvinkin tuottoisa investointi.

– Kokemus osoittaa, että jokainen öljyanalyysiin sijoitettava kymppi tuo 45 euron säästöt muualla liiketoiminnassa, ennen kaikkea konerikkojen vähenemisen ja öljynvaihtovälien pitenemisen kautta, toteaa Charlotta Brodin, Laboratory Manager FUCHS Lubricants Nordics.

Samalla myös jatkuvan huollon suunnittelu ja vaihtovälien optimointi helpottuvat.

– Näin öljyanalyysit voivat parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta sekä liiketoiminnan kannattavuutta, Charlotta Brodin jatkaa.

Tarkkaile varoitusmerkkejä
Öljyanalyysin avulla voidaan havaita poikkeava kuluminen, joka voi ennakoida tulevia konerikkoja. Yhtenä haasteena on, että riskit vaihtelevat ja näyttävät eri aikoina erilaisilta.

– Puhumme usein kylpyammekäyrästä. Konerikkoja aiheutuu sisäänajovaiheessa paljon, mikä johtuu usein väärästä voiteluaineesta, puutteellisesta huollosta tai liiallisesta luottamuksesta koneen suorituskykyyn. Tätä kutsutaan arkikielessä ylikuormitukseksi, sanoo Charlotta Brodin.

Kylpyammekäyrän seuraavaa vaihetta sanotaan ”normaaliksi käyttöiäksi”. Sen aikana kuluminen on huomattavasti vähäisempää. Konerikot johtuvat tässä vaiheessa useimmiten öljyn likaantumisesta ja huonosta suodatuksesta. Kiinnittämällä huomiota tähän vaiheeseen voidaan pidentää koneen käyttöikää ja minimoida odottamattomien ongelmien riski.

– Loppuvaiheessa konerikot jälleen yleistyvät, mikä johtuu lähinnä normaalista kulumisesta ajan mittaan, kertoo Charlotta Brodin. Öljyä seuraamalla voidaan saada hyvä käsitys siitä, milloin koneen laulu alkaa olla lopussa, ja ryhtyä tarvittaviin toimiin suunnittelemattomien katkosten välttämiseksi.

Ratkaise ongelmat
Öljyanalyysin avulla voidaan löytää ongelmiin viittaavat merkit, kuten öljyn seassa olevat ylimääräiset hiukkaset tai vesi. Analyysi osoittaa, mistä vikaa kannattaa etsiä ja miten se voidaan korjata.

– Öljyn sisältämä vesi tai polttoaine voi aiheuttaa hapettumista, jonka seurauksia voivat puolestaan olla korroosio, kitkan lisääntyminen ja lopulta koneiden ja työkalujen kuluminen, kertoo Charlotta Brodin. Analyysi voi tuottaa tietoja myös viskositeetin ja happoluvun muutoksista.

On tärkeää, että testi suoritetaan oikein. Jotta tulos on totuudenmukainen, järjestelmän öljymäärän ja lämpötilan on oltava normaalit.

– Yhtä tärkeää on, että öljy kiertää kunnolla. Näin voidaan tehdä hyviä, tasalaatuisia analyysejä, joita voidaan ajan mittaan verrata toisiinsa, korostaa Charlotta Brodin.

Kaiken kaikkiaan öljyanalyysit parantavat voitelujärjestelmän luotettavuutta ja ennakoitavuutta. Niiden ansiosta voidaan keskittyä paremmin myös suunniteltuun huoltoon, mikä puolestaan vähentää konerikkoja, pidentää öljynvaihtovälejä, parantaa koneen tehokkuutta, vähentää käyttökatkoksia ja – viimeisenä mutta ei vähäisimpänä – parantaa kannattavuutta.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660