Hopp til innholdet

Visste du at...

”Visste du at” er en serie kortfilmer som gir deg gode tips og råd for å sikre rett valg og riktig bruk av smøremidler.

Om miljøtilpassede smøremidler

Visste du at biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer ofte har bedre ytelse?

At biologisk nedbrytbare produkter er mindre belastende for miljøet ved spill eller lekkasje – er noe de fleste oppfatter som en selvfølge. Men det er ikke alle som vet at mange miljøtilpassede hydraulikkoljer også har bedre tekniske egenskaper enn de som er basert på mineralolje. De har lengre levetid. De er bedre på å skille luft og vann. De takler et bredere temperaturområde. Og de har bedre løsningsevne, noe som gjør at du unngår problemer med varnish.

Vil du vite mer om miljøtilpassede smøremidler?

Om håndtering av smøremidler

Visste du at riktig håndtering av smøremidler reduserer risikoen for driftsstopp?

Mye handler om orden og system. Hvis du er nøye med renholdet, sørger for riktig oppbevaring og utfører hyppige kontroller, har du mye å vinne. Ved å være i forkant reduseres risikoen for både forurensninger og driftsforstyrrelser – samtidig som du forlenger levetiden på smøremidler, maskiner og motorer. Få hjelp av sjekklisten vår, den hjelper deg å sikre smørevedlikeholdet.

Sjekklisten finner du her.


Om energieffektivitet

Visste du at et bytte fra mineral- til syntetisk olje kan spare energi, penger og miljø?

Det er mye å tjene på å velge riktig type smøremiddel. Og gevinsten kan bli virkelig stor for deg som velger å bytte ut mineraloljen med en helsyntetisk smøreolje. La oss ta et eksempel: Hvis du har 80 gir, med gjennomsnittseffekt 35 kW og en driftstid på 8 000 timer – da kan du spare hele 118 000 kroner. Per år. Takket være redusert energitap og mindre arbeidsinnsats. Samtidig som du reduserer CO2-utslippene med over 10 000 kg i året. For en gangs skyld er det faktisk lett å gjøre det riktige.

Mer om energieffektivitet og viskositet finner du her.


Om smøremidler og øl

Visste du at vi tester hvordan smøremidlene påvirker høyden på ølskummet?

Ved ølproduksjon risikerer man alltid at ytterst små mengder smøremiddel havner i ølet. Derfor er det viktig at man alltid bruker smøremidler som er godkjent for kontakt med næringsmidler – men også næringsmiddelklassifiserte smøremidler kan påvirke hvordan ølet skummer når du heller det opp. Når vi utvikler smøremidler for nettopp ølproduksjon, gjennomfører vi derfor grundige skumtester. Vi tester høyden på skummet og hvor mange sekunder det tar før det synker til halvparten. Deretter sammenligner vi resultatet med en referanseprøve. Det høyeste nivået, "Good", er det eneste skummet vi aksepterer som kronen på verket. Det er ikke for ingenting at vi har røttene våre i Tyskland.

Vil du vite mer om smøremidler for næringsmiddelindustrien? Sjekk her.


Om tynnere oljer

Visste du at tynnere motoroljer fungerer utmerket også i tunge kjøretøy?

Viskositeten behøver ikke å være høy bare fordi det er en stor maskin. Tvert imot, en 5W- eller 10W-olje gir bedre smøring enn en 15W-olje. Den lavere viskositeten gjør at oljen når frem og smører motoren raskere og mer effektivt enn mer tregtflytende olje. Dette reduserer slitasjen og kan bidra til lavere drivstofforbruk.

Les mer i bloggen Visste du at – om smøring av kjøretøy.


Om oljestrømmen

Visste du at oljestrømmen i en lastebilmotor beveger seg både raskt og langt?

Oljen beveger seg over en strekning på 9,5 meter når den smører alle kriker og kroker i motoren. Da gjelder det at verken sot eller oksidering hindrer oljestrømmen. Den kontinuerlige oljestrømmen gjør at hver eneste komponent i motoren blir passert og smurt av 135 liter olje i minuttet.

Har du riktig olje på kjøretøyet? Prøv vår oljeguide.


Om temperaturøkninger

Visste du at temperaturøkninger påvirker oljens levetid?

En mineralbasert hydraulikkolje som vedlikeholdes på riktig måte – og som jobber ved en temperatur på maksimalt 40 grader – har en levetid på omtrent 20 år. For hver tiende grad temperaturen stiger i systemet, halveres levetiden. Det er altså mye å tjene på å holde temperaturen nede. Det gjøres enklest ved å regulere kjølingen med en termostat, men pass også på at luft- eller vannkjølingen er rengjort og fungerer som den skal. 

Les mer i bloggen Visste du at – om hydraulikkvæsker.


Om dieseleffekt

Visste du at dieseleffekt ødelegger hydraulikkoljen?

Lavt trykk i et system kan forårsake en såkalt dieseleffekt og ødelegge oljen. Ved lavt trykk kan det danne seg gassbobler i oljen. Dieseleffekten fører til at boblene senere antennes og skaper en mikroforbrenning der det dannes nitrogenoksider. Dersom dette pågår over tid vil oljen mørkne, få en stikkende lukt og dårligere ytelse. Lavt trykk kan oppstå hvis oljen har for høy viskositet, sugeledningen til hydraulikkpumpen er under-dimensjonert eller hvis pumpen sitter for høyt i forhold til hydraulikktanken.

Les mer i bloggen Visste du at – om hydraulikkvæsker.


Kontroll på glykolen

Visste du at det er viktig å holde rede på hvilken glykol motoren skal ha?

Det finnes produkter i alle regnbuens farger, og å bruke feil type kan bli kostbart. Alle typer er ikke blandbare med hverandre. Feil kan føre til økt korrosjon, tilstoppede kjølesystemer, lekkasje og i verste fall motorhavari. Sjekk bilens instruksjonsbok eller bruke vårt online-verktøy, så vet du at du velger riktig!

Les mer i bloggen ”Fargeblind” glykolhåndtering blir sikrere og enklere.


Om oversmøring

Visste du at oversmøring forårsaker mange lagerhavarier?

Undersøkelser viser at mellom 30 og 40 % av lagerhavariene har sammenheng med oversmøring. For å unngå dette gjelder det å smøre med riktig mengde og på riktig tidspunkt. Mer er ikke bedre. Snarere tvert imot! For mye smøremiddel kan føre til høyere temperatur, at fettene eldes raskere og blir tregere, noe som gir påkjenningen på teknikken. Ha heller ikke for høyt trykk i fettsprøyten. Det kan skape slitasje, skade pakningene, gi lekkasjer som fører til korrosjon og øke risikoen for havari.

For flere tips og råd laste ned smørefetthåndboken vår.


Om riktig hydraulikkolje

Visste du at riktig hydraulikkolje reduserer energitapet?

Velg derfor en olje med de riktige egenskapene, fremfor alt når det gjelder viskositet. En olje med lavere viskositet er lettere å "dra rundt" i det hydrauliske systemet, reduserer energitapet og sparer dermed penger. Mange velger av gammel vane en olje med høy viskositet, men her kan det altså lønne seg å tenke nytt for å oppnå bedre smøring og reduserte kostnader.

Flere tips for mer effektiv smøring finner du i vårt blogginnlegg om hydraulikkvæsker.


Om en oppvarmet garasje på boks

Visste du at olje kan fungere som en oppvarmet garasje på boks?

Med en tynnere motorolje slipper man tomgangskjøring for å holde motoren i gang på kalde dager. Denne oljen gir bedre startegenskaper, reduserer slitasjen og kalles derfor "oppvarmet garasje på boks". Og å slippe tomgangskjøring er bra for både lommeboken og miljøet!

Flere tips finner du i vårt blogginnlegg om smøring av kjøretøy.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00