Hopp til innholdet

Velg riktig viskositet – spar energi, penger og miljø

I min jobb, besøker jeg hvert år mengder av industribedrifter i ulike bransjer – og jeg ser at de fleste fremdeles velger å bruke smøremidler med unødvendig høy viskositet. Det virker som om det er få som er klar over at viskositet er den enkleste nøkkelen til energieffektivitet. Har du kontroll på viskositeten i maskinene deres?

Å energieffektivisere er i dag en selvfølge i mange bedrifter, både for å redusere egne kostnader og for å kunne leve opp til myndighetenes nye energidirektiver og strengere miljøkrav. Mange tror at økonomi og miljø er motsetninger, men det behøver det på ingen måte å være.

ØK ENERGIEFFEKTIVITETEN – UTEN NYINVESTERINGER
På samme måte som optimal viskositet er en enkel nøkkel til energieffektivitet, er energieffektivitet en nøkkel til lommebok og miljø. Større energieffektivitet gir lavere kostnader. Og redusert energiforbruk innebærer lavere CO2-utslipp. Med smartere smøring kan du altså sette inn enkle tiltak og allikevel gjøre stor forskjell. De enkleste tiltakene er i tillegg helt kostnadsfrie! Du må bare sørge for at smøremidlene har riktig viskositet.

GEVINSTER MED LAVERE VISKOSITET
I utgangspunktet handler viskositet om hvor "tykt" eller "tynt" et smøremiddel er. Smøremidler med for høy viskositet er tyngre å kjøre rundt i systemet, noe som fører til direkte energitap og dårligere smøring. Viskositet påvirkes også i høy grad av temperatur. Mineraloljer blir for eksempel mer tregtflytende ved lave temperaturer. Man kan selvsagt velge å forvarme, men det koster mye energi og ødelegger smøremidlet raskere. Syntetiske smøremidler har lavere viskositet ved lavere temperaturer enn mineralske smøremidler. Syntetiske smøremidler beholder smøreegenskapene, samtidig som oljen flyter lettere igjennom systemene. Dette minsker energitapet og er derfor også kostnadsbesparende. Dette utgjør selvsagt størst forskjell for maskineri som står utendørs året rundt og som utsettes for store temperatursvingninger. Tynnere smøremidler fungerer også utmerket i tyngre maskinparker og i systemer som jobber under høyt trykk, som for eksempel hydrauliske systemer. De gir ofte bedre smøring enn tykkere smøremidler, fordi oljen beveger seg raskere i systemene. 

LETT Å GJØRE DET RIKTIG
Du kan endre viskositeten på flere måter: Du kan bytte smøremiddel, du kan blande ut det eksisterende smøremidlet og du kan gjennomgå rutinene. Kanskje kjøler du unødig mye og kan vinne mye effektivitet ved å optimalisere innstillingene? Hvis du smører med smørefett, trenger du bare å bytte til rett type smørefett med riktig viskositet i smørepistolen. Enklere kan det ikke bli. Og gevinstene kan bli store.


EKSEMPLER PÅ MULIGE BESPARELSER

Elektromotorer som smøres med et ”universalfett”

Forutsetninger:

  • Elektromotorer 200 stk.
  • Gjennomsnittseffekt 30 kW
  • Driftstid 8 000 t/år

Ved å bytte ut universalfettet med smørefett med riktig viskositet og syntetisk baseolje, kan du spare 17 760 kr i redusert strømforbruk og redusere CO2-utslippene med 1 600 kg. I året.

Gir som smøres med mineralolje

Forutsetninger:

  • Gir 80 stk.
  • Gjennomsnittseffekt 35 kW
  • Driftstid 8 000 t/år

Ved å bytte ut mineraloljen med en helsyntetisk smøreolje, blir besparelsen med redusert energitap og redusert arbeidsinnsats hele 118 370 kr. Samtidig som du reduserer CO2-utslippene med 10 700 kg i året.

ØNSKER DU RÅDGIVNING?
Det er synd at så få vet hvor enkelt og billig det kan være å øke energieffektiviteten – og derfor håper jeg at jeg med denne informasjonen kan endre på dette. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker råd om egnet smøremiddel og riktig viskositet. Vi kan også, i visse tilfeller, hjelpe til med å vurdere hva et bytte av viskositet og/eller baseolje kan innebære for deres bedrift.

Les mer om smøremidler og energieffektivitet.


Dette kan også interessere deg

»Fire tommelfingerregler om smøring – snarveien til å spare penger!«

"Mange bekker små", pleier man å si. Det stemmer også når det gjelder vedlikeholdskostnader. For når det gjøres mange små forbedringer i smørevedlikeholdet samtidig, kan det gi store besparelser. Listen over smarte tiltak kan bli lang, men den behøver ikke å bli innviklet av den grunn. Jeg sammenfatter dette i fire tommelfingerregler som gjør alt sammen enklere.

Les mer

»Oljeanalyse – hver tier som investeres gir 45 kroner tilbake«

Dessverre har du kanskje opplevd ett og annet maskinhavari i årenes løp. Men visste du at skurken som oftest er dårlig filtrering og forurenset olje? 80 % av alle maskinhavarier skyldes nettopp dette. Havariene kan unngås, og løsningen er faktisk veldig enkel – regelmessige oljeanalyser.

Les mer

Om bloggen

Smart smøring er en firmablogg fra FUCHS Lubricants. Bloggen gir tips og gode råd om smøring som lønner seg. Med det mener vi smøring som forenkler, effektiviserer og gir kostnadsbesparelser. Skribentene på bloggen er spesialister med mye kunnskap og erfaring når det gjelder alle type utfordringer forbundet med smøring.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00