Hopp til innholdet

Ti råd som gir mangedobbelt tilbake

Oppbevar og bruk smøremidlene på riktig måte. Her er det utrolig mye å hente. Som hjelp på veien bidrar jeg her med noen konkrete råd. Disse ti rådene kan gi mangedobbelt tilbake, ettersom hele smøremiddelhåndteringen blir raskere, sikrere og smartere.

Orden og struktur, økt sikkerhet, bedre kontroll på hva som skjer, men også på hvorfor det skjer. Fordelene er mange for den som tar grep om smøremiddelhåndteringen. For å si det enkelt, så handler det om å oppnå én ting – at riktig utstyr smøres på riktig måte med riktig smøremiddel. Og når smøringen er optimal, bidrar det til skjerpet ytelse og produktivitet i bedriften.

RIKTIG OPPBEVARING

  • Oppbevar fat og annen emballasje under tak – det holder fatene tørre og hindrer at det samler seg vann på toppen. Dersom vann trenger inn i fatet, blir smøremidlet forurenset. Skjærevæsker skal oppbevares innendørs. De er emulgert og blir ødelagt dersom de fryser.
  • Sett fat som oppbevares under åpen himmel på en pall – på bakken er det vått og skittent. Plasser derfor fatene på pall og oppbevar dem liggende, slik at det ikke samler seg vann på toppen. Plasser åpningene på fatet på "kvart over ni". Da dekkes de av olje som "tetter" under oppbevaringen. Legg en kile under dersom de oppbevares stående, slik at fatene heller og det ikke samler seg vann på toppen.
  • Pass på at åpnet emballasje blir lukket – dårlig lukket emballasje kan føre til at støv og smuss forurenser smøremiddelet. Som alltid kan slike slitasjepartikler forkorte levetiden på oljen og maskinkomponentene og føre til driftsforstyrrelser. En forurenset olje kan kanskje filtreres, men et tilsmusset smørefett kan ikke renses.

GRUNDIG RENGJØRING 

  • Rengjør emballasjen før du åpner den – emballasjen kan bli forurenset ved transport og oppbevaring. Pass derfor på at det er rent rundt åpningene på emballasjen før du åpner den. Igjen handler det om at slitasjepartikler ikke skal påvirke smøremidler og maskiner.
  • Rengjør påfyllingsstedene før smøring – tilsmussede påfyllingslokk og fettnipler kan forurense. På en nippel ligger det igjen et tynt lag fett, der det samler seg smuss, og dette kan bli "presset inn" i systemet ved neste smøring. Dette kan unngås ved å rengjøre påfyllingsstedene. Like viktig er det å sjekke at systemet blir lukket etter påfyllingen.
  • Bruk ren kanne ved påfylling – ha en egen kanne for hver oljetype og pass på at den er ordentlig lukket. Et godt tips ved påfylling av olje er å bruke filter som fjerner partikler. Unngå trakter, de er en kilde til forurensning. I dag finnes det gode kanner som ofte gjør trakter overflødig. Hvis du må bruke trakt, så oppbevar den i en plastpose slik at den ikke blir forurenset.

HYPPIGE KONTROLLER

  • Kontroller oljenivået regelmessig – dette tipset er like viktig som det er selvsagt! Man pleier å si at olje skal fylles på opp til høyeste nivå, men i noen tilfeller skal dette bare gjøres når systemet står helt stille. Finn derfor ut hva som gjelder i nettopp deres system. Ellers risikerer dere å fylle på for mye olje. Det kan føre til store problemer når maskinen stoppes.
  • Kontroller og rengjør olje- og luftfilter ofte – nå er dette enklere å gjennomføre. Årsaken er at filtrene ofte har indikatorer som viser når det er tid for å bytte. En god tommelfingerregel er å skifte oljefilter i forbindelse med oljeskift. Luftfilter byttes ved behov, men minst en gang i året.
  • Riktig utstyr – her gjelder det samme som jeg har sagt over, men det tåler å bli gjentatt. Rene kanner for hver type olje er en selvfølge. Det samme gjelder lukkede påfyllingskar og fatpumper for hver oljetype. Bruk også fettsprøyter med målere som viser hvor mye fett som går inn i systemet.
  • Unngå oljesøl – det øker risikoen for ulykker og skader på mennesker og miljø. Bruk hansker og annet verneutstyr for å unngå risiko for hudproblemer. Sørg også for at det finnes trau eller annen spillbeskyttelse der smøremidlene oppbevares. Tørk opp spilt olje så snart som mulig. Det hindrer skliulykker og skader på miljøet.

Det var mine råd. Hvis disse blir fulgt, blir smøremiddelhåndteringen som sagt raskere, smartere og sikrere. Det letter arbeidet for dem som utfører smøringen, reduserer antall driftsforstyrrelser og forlenger levetiden på maskiner og annen teknikk. Dere får altså mangedobbelt tilbake!

Vil du ha flere tips og råd, finner du dem her.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.


Dette kan også interessere deg

Fire tommelfingerregler om smøring

»Mange bekker små«, pleier man å si. Det stemmer også når det gjelder vedlikeholdskostnader. For når det gjøres mange små forbedringer i smørevedlikeholdet samtidig, kan det gi store besparelser. Listen over smarte tiltak kan bli lang, men den behøver ikke å bli innviklet av den grunn. Jeg sammenfatter dette i fire tommelfingerregler som gjør alt sammen enklere.

Les mer

Fett på rett måte

Det brukes på mange ulike områder, i alt fra lager og girkasser til tannhjul og skogsmaskiner. Det reduserer friksjon, beskytter mot korrosjon og tetter mot vann. Og det som er så unikt er at det holder seg på plass på steder der en olje vil bli borte. Det handler om smørefett og om fett på rett måte!

Les mer

Ønsker du å motta neste blogginnlegg direkte på epost?

Annenhver måned publiserer vi nye blogginnlegg med tips & råd for mer effektiv smøring. Abonner nå, så får du våre nye blogginnlegg rett i innboksen!

Om bloggen

Smart smøring er en firmablogg fra FUCHS Lubricants. Bloggen gir tips og gode råd om smøring som lønner seg. Med det mener vi smøring som forenkler, effektiviserer og gir kostnadsbesparelser. Skribentene på bloggen er spesialister med mye kunnskap og erfaring når det gjelder alle type utfordringer forbundet med smøring.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00