Hopp til innholdet

Optimalisert bærekraftsarbeid mellom FUCHS og Freja

Jo mer vi engasjerer oss i og lærer om bærekraftsarbeid, desto større innsikt får vi i kompleksiteten på området. Det er enormt mange aspekter å tenke på når man ønsker å ta ansvar og gjøre alt man kan for å redusere klimaavtrykket – og vi har innsett at samarbeid med andre er nøkkelen til best resultat. Et eksempel er FUCHS’ samarbeid med transportselskapet Freja.

Hvis man vil holde fullt fokus på arbeidet med bærekraft, må man se på hele prosess- og verdikjeden. Transport og innkjøp av råvarer står for eksempel for en svært stor del av FUCHS’ utslipp. Da gjelder det å finne samarbeid med andre som ønsker å dra i samme retning. Freja kjører nå gods daglig fra FUCHS’ lager i Västerhaninge like utenfor Stockholm til de nordiske nabolandene.

Mens hele transportbransjen jobber for å redusere klimaavtrykket, har FUCHS og Freja allerede rukket å gjøre store fremskritt i bærekraftsarbeidet. Det første skikkelige spranget er de daglige transportene mellom Stockholm og Oslo, som går på HVO100.

Hva er HVO100?
HVO står for hydrert vegetabilsk olje og er et avansert fornybart drivmiddel for dieselmotorer. Det brukes ofte til å blande ut vanlig diesel når man vil redusere miljøpåvirkningen, og HVO100 betyr at drivstoffet er 100 prosent fornybart.

Selv om vi snakker om såkalt hydrert vegetabilsk olje, kan HVO100 produseres av både vegetabilske oljer (for eksempel raps- og furuolje) og animalske fett (fra for eksempel slakteri- og fiskeindustri). Ifølge EUs krav om fornybar energi kan den ikke inneholde oljer fra kilder som kan brukes til matproduksjon, eller fra kilder som påvirker miljøet (som palmeolje). Det er imidlertid tillatt å bruke restprodukter fra produksjon av palmeolje (for eksempel PFAD). 

– Med HVO100 på tanken kan vi redusere CO2-utslippene med 90 prosent i forhold til vanlig diesel, sier Søren Skive, administrerende direktør for Freja Sverige. Det gir også lavere partikkelutslipp og partikkelemisjoner.

Optimalisert bærekraft krever mer enn HVO100
Hvis man virkelig vil minimere klimapåvirkningen og optimalisere holdbarheten på transporten, må man jobbe på enda flere fronter. For FUCHS og Freja er det ikke nok at alle Frejas transporter skjer med HVO100, sammen har vi også sett på alt fra valg av lastebiler til lasteoptimalisering. Og det gir resultater!

– Ved å se på hvilke biler vi kjører med, og hvordan vi laster dem, har vi klart å halvere transportmengden til Norge uten å redusere servicenivået til kundene, forteller Magnus Stolt, som er ansvarlig for lager og distribusjon hos FUCHS. Tidligere kjørte vi to biler til Norge hver dag, men nå klarer vi oss med en. Og vi ser at det gjør stor forskjell! Det blir enda mer når vi kommer i gang for fullt også i Danmark.

Ja, det er tydelig at lasteoptimalisering kombinert med HVO100 gjør en forskjell. Ifølge tidligere teoretiske beregninger skulle FUCHS i år hatt en CO2-besparelse på 200 tonn med det nye opplegget for Oslo-ruten, men slik det ser ut nå, vil CO2-utslippene der i stedet bli redusert med hele 250 tonn.

– Hvis vi ser på det vi pleier å kalle «from tank to wheel», kan vi i dag, med vår nå halverte transportmengde, glede oss over at vi CO2-utslippene på transporten til Norge går i null, fortsetter Magnus Stolt. Og hvis vi ser på totalen, det man pleier å kalle «from well to wheel» eller «fra kilde til hjul», som omfatter alle utslipp fra petroleumsutvinning og bearbeiding til distribusjon og forbrenning i kjøretøyet, senker vi per i dag utslippene på ruten med 90 prosent.

– Og da har vi bare rukket å jobbe sammen i drøyt et år, tilføyer Søren Skive, men allerede i anbudsfasen var det tydelig at vi snakket samme språk. Vi fant hverandre raskt, og jeg opplever en interessant og dynamisk prosess med noen som er like fokusert på miljøpåvirkning som oss. FUCHS’ fremste fokus har aldri handlet bare om pris, men om å tenke langsiktig.

– Jo, det er sant, men CO2-utslipp og fraktkostnader går definitivt hånd i hånd. Selv om HVO100 er et dyrere brennstoff, tjener vi det jo inn på den halverte transportmengden, sier Magnus Stolt. Jeg setter virkelig pris på samarbeidet som har ført oss hit. Søren er lydhør. Og det at han har vært lenge i bransjen, bidrar til en felles synsmåte. Jeg tror også at den store konkurransen om anbud i Norge har gjort Freja vant til å analysere kundenes behov helt fra begynnelsen. Deres evne til analyse bidro til at de utmerket seg i anbudsfasen.

Arbeidet fortsetter
Utfordringene og dialogen fortsetter med ukentlige diskusjoner på agendaen. Neste punkt på agendaen er Danmark, der det også pågår en prosess for å finne de beste løsningene for lokal distribusjon i nærmeste fremtid, det vi kaller «the last mile». 

– Her ser vi mye på investering i elbiler, sier Søren Skive, en løsning vi regner med snart vil komme også i nabolandene. Etter Norge og Danmark står selvsagt Sverige og Finland for tur. Vi ser dessuten på innkommende frakt fra Europa.

Har du ideer?
FUCHS har som mål å fortsette å forbedre bærekraften i hele prosess- og verdikjeden. Og vi ser nye typer samarbeid som en nøkkel i dette arbeidet. Vi innser at vi må hjelpe hverandre hvis vi skal klare å skape en bærekraftig verden. Har du en idé til et samarbeidsprosjekt, noe som ville føre oss et skritt nærmere målene for bærekraft innen vår sektor? Ta i så fall gjerne kontakt med oss.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00