Hoppa till innehållet

Anpassningar i vår verksamhet med anledning av Corona-viruset (COVID-19)

På FUCHS tar vi fortsatt hänsyn till Covid-19 för en säker verksamhet, både för våra medarbetare och kunder. Vi följer de riktlinjer som lokala myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) förmedlar och vet vilka åtgärder som behöver aktualiseras vid eventuell förändring av virusspridning.

Vi har även fortsatt fokus på hälsa och säkerhet på plats och uppmanar anställda om att stanna hemma vid symtom som snuva, hosta eller feber. För att säkerställa kontinuiteten i både verksamhet och leveranser har vi en aktiv dialog med våra servicepartners.

Vi har idag ingen känd störning i vår egen verksamhet på grund av Covid-19.

Kontakta oss

Har du några frågor, behöver hjälp eller vill göra en beställning är du vamt välkommen att kontakta kundservice.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0775-59 59 59 eller e-post fse-order@fuchs.com.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00