Hoppa till innehållet

Glas

Glas

Långa smörjningsintervall, höga temperaturer och minimalt med restprodukter är bara huvudkraven på smörjmedel som används inom glastillverkningsindustrin. VITROLIS-sortimentet från FUCHS LUBRITECH är branschens mest omfattande och täcker smörjningskraven för tillverkning av behållare, floatglas, optiskt glas och ampuller. Smörjmedel, syntetiska maskinoljor, leveranssmörjmedel och beläggningar är basprodukterna för tillverkning av behållare, vätskor för skärning, slipning och avfasning för floatglasindustrin och H1-godkända smörjmedel för ampulltillverkning och för läkemedelsindustrin.

Max execution time: 240