Hoppa till innehållet

Tips för mer hållbar användning av smörjmedel

Det finns många olika typer av smörjmedel, och sätt att använda dem på, som är mer eller mindre hållbara. Vi vill därför dela med oss av vår kunskap och några tips och råd som kan vara bra att tänka på.

Här finns kanske något av värde för just dig och din verksamhet? Har du några frågor eller behöver hjälp får du gärna kontakta oss.

Med bionedbrytbara PLANTO kan nästan alla agera mer hållbart

Vi hör allt oftare våra kunder uttrycka en stark önskan om att utveckla sina verksamheter i en mer hållbar riktning och göra sig fossilfria. Vi hör också att det kan upplevas svårt att hitta hållbara alternativ och att hållbara produkter riskerar att försämra prestanda. Fast det är snarare tvärtom.

Läs vår artikel

Nära samarbete med SSAB resulterade i en ny biologiskt nedbrytbar hydraulvätska för industrier med avancerade hydraulsystem

När man på SSAB bestämt sig för att fasa ut kolet från stålindustrin ville man även byta ut sina smörjmedel till miljömässigt mer hållbara alternativ – vände man sig till oss på Fuchs. Resultatet efter ett nära samarbete är en unik biologiskt nedbrytbar hydraulvätska för stålindustri och hydraulik.

Läs vår artikel

Vad gör en produkt miljöanpassad?

Vid det här laget har nog de flesta insett värdet av hållbarhet och att produkterna vi producerar och använder har så liten inverkan på klimatet och vår miljö som möjligt. Men vad är det egentligen som avgör hur hållbar en produkt är? Inom smörjmedelsbranschen finns idag ingen standard för vad som kan klassas som en hållbar produkt, men det är något som vi på FUCHS skulle vilja ändra på.

Läs vårt blogginlägg

Miljöanpassade smörjmedel som presterar på toppnivå

Numera finns det många miljöanpassade smörjmedel som presterar på toppnivå. I stora delar av skogsbranschen är dessa produkter en självklarhet. Nu går entreprenadbranschen samma väg. För att klara kraven och ta nya affärer gäller det då att ha rätt vätska i hydrauliken.

Läs vårt blogginlägg

Smörj rätt och spara energi

Energieffektiviseringar är självklarheter i många företag – och i vissa fall myndighetskrav. I det här arbetet kan smartare smörjning göra stor skillnad. Rätt produkter och rutiner sparar energi, men säkrar också den tekniska prestandan i maskinparken.

Läs vårt blogginlägg

Avfall – ingrediens i framtidens smörjmedel

Avfall kan vara nyckel till smartare produktion och lägre miljöbelastning. Via vissa typer av avfall går det nämligen att hitta nya vägar i tillverkningen av smörjmedel – nya vägar som både kan spara pengar och miljö.

Läs vår artikel

Varför pratar vi så lite om tunga fordons möjligheter på miljöområdet?

Att prata positivt om fordonssmörjmedel, tung trafik och miljö har kanske inte alltid känts helt självklart – men det är något vi bör bli bättre på. Dels för att nivån på olika utsläpp faktiskt redan förbättrats mycket med åren, dels för att det finns stora vinster att göra för den som har tunga fordon att smörja.

Läs vår artikel

Bättre kyla med minskad klimatpåverkan

Det var längesen vi behövde salta in maten eller täcka den med isblock för att förlänga hållbarheten. I dagens samhälle ser vi det som en självklarhet att kunna hålla maten kall i kylskåpet hemma, i kyldisken i butiken eller att kunna hålla huvudet kallt på kontoret och i bilen under varma dagar. Men dessa kylsystem har också kommit med ett pris i form av klimatpåverkan.

Läs vår artikel

Easy to choose, easy to use

Utbudet av motoroljor är enormt. Det är viktigt att informationen på etiketten är tydlig och lättillgänglig och att flaskan är enkel att använda. Våra nya flaskor är enklare att hälla ur och etiketterna gör det lättare att välja rätt produkt. Att välja och använda den rätta oljan för ditt fordon har aldrig varit enklare!

Läs mer

Klimatkompensering – ett sätt att köpa sig fri?

Att vi kan använda oss av klimatkompensering för att minska vår klimatpåverkan är ingen nyhet och de flesta av oss har i något sammanhang stött på frågan. På senare tid har allt fler frågor ställts kring hur bra metoden egentligen fungerar. Är det ett sätt att köpa sig fri? Jag tycker personligen att vi alla ska vara tacksamma för att klimatkompenseringens effekter granskas. Det borde ligga i allas intresse att satsningarna faktiskt gör nytta. Så här resonerar vi.

Läs vårt blogginlägg

Tjäna på att effektivisera dina tryckluftsprocesser

Använder ni tryckluft någonstans i er verksamhet? Om du arbetar i ett industriföretag är svaret förmodligen ja. Idag använder nämligen runt 70 % av Europas industriföretag tryckluft i delar av verksamheten. Det är så mycket att ungefär 10 % av all industriell el går åt enbart för att generera tryckluft. Bara i Europa. Men det är en siffra som går att förändra…

Läs vårt blogginlägg

Välj rätt viskositet – spara energi, pengar och miljö

I mitt arbete besöker jag varje år mängder av industriföretag inom olika branscher – och jag ser att de flesta fortfarande väljer att använda äldre typer av smörjmedel med onödigt hög viskositet. Få verkar veta att rätt viskositet är den enklaste nyckeln till energieffektivitet. Har du koll på viskositeten i era maskiner?

Läs vårt blogginlägg

Smörj rätt - öka energieffektiviteten

Större energieffektivitet och lägre kostnader. Det är ett par av målen med de energikartläggningar som stora företag numera måste göra. I det här arbetet kan också smartare smörjning vässa energieffektiviteten.

Läs vår artikel

Så blev smörjolja clean tech

Miljöanpassade smörjmedel finns på många områden och är avancerad clean tech. Nedbrytbart och förnyelsebart har varit ledord i utvecklingsresan som började för 30 år sedan och alltså banat väg för många högpresterande produkter.

Läs vår artikel

Så blir vindkraften ännu grönare

Vindkraft är en grön energikälla, men oljeläckage från vindsnurrorna kan förorena mark och vatten. Men det går att undvika genom att så långt som möjligt använda miljöanpassade smörjmedel. De förorenar inte, utan bryts ned naturligt om olyckan är framme.

Läs vår artikel

Visste du att ett byte från mineral- till syntetolja kan spara energi, pengar och miljö?

Det finns mycket att tjäna på att välja rätt typ av smörjmedel. Och vinsterna kan bli riktigt stora för dig som väljer att byta mineraloljan till en helsyntetisk smörjolja. Vi tar ett exempel: Om du har 80 kuggväxlar, med medeleffekten 35 kW och drifttiden 8 000 timmar – då kan du spara så mycket som 128 000 kronor. Per år. Tack vare minskade energiförluster och minskade arbetsinsatser. Samtidigt som du reducerar dina koldioxidutsläpp med mer än 10 000 kg om året. För en gångs skull är det faktiskt lätt att göra rätt.

Mer om energieffektivitet och viskositet hittar du här.

Visste du att biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ofta har bättre prestanda?

Att biologiskt nedbrytbara produkter belastar miljön mindre vid spill eller läckage – det tycker de flesta låter helt självklart. Men alla vet inte att många miljöanpassade hydrauloljor dessutom har bättre tekniska egenskaper än de som är baserade på mineralolja. De har längre livslängd. De är bättre på att avskilja luft och vatten. De klarar bredare temperaturområde. Och de har bättre lösningsförmåga, vilket gör att du undviker problem med varnish. 

Vill du veta mer om miljöanpassade smörjmedel?

Visste du att rätt hydraulolja minskar energiförlusterna?

Välj därför en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. En olja med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. Många väljer av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.

För fler tips, läs vårt blogginlägg om hydraulvätskor.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00