Hoppa till innehållet

Tillstånd att använda, kopiera och distribuera den dokumentation som FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB publicerar på denna webbplats lämnas härmed under förutsättning att varje kopia innehåller detta copyrightmeddelande i sin helhet och att ingen del av dokumentationen används i kommersiella syften, utan enbart i informationssyfte inom en organisation.

All information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier av något slag rörande till exempel säljbarhet, lämplighet för något visst ändamål eller skydd mot rättighetsintrång. FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB’s dokumentation kan innehålla tekniska felaktigheter och typografiska fel. FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB kan vid olika tillfällen göra ändringar och tillägg till denna information.

Bilder från shutterstock.com.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00