Hoppa till innehållet

Våra filmer

Ett steg in i framtiden - Vår nya blandningsanläggning

Vi är otroligt stolta över vår nya moderna produktionsanläggning, som ska producera smörjmedel för den svenska, norska, danska och finska marknaden. 

Vi tror på nordisk industri och på en hållbar framtid och där har vi en viktig roll att fylla. Vi vill växa och utvecklas i närheten och tillsammans med våra kunder. 

Det här är en modern, hållbar och inspirerande arbetsplats och mötesplats.

Se filmen och lär dig mer om vår nya anläggning.


Visste du att biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ofta har bättre prestanda?

Att biologiskt nedbrytbara produkter belastar miljön mindre vid spill eller läckage – det tycker de flesta låter helt självklart. Men alla vet inte att många miljöanpassade hydrauloljor dessutom har bättre tekniska egenskaper än de som är baserade på mineralolja. De har längre livslängd. De är bättre på att avskilja luft och vatten. De klarar bredare temperaturområde. Och de har bättre lösningsförmåga, vilket gör att du undviker problem med varnish. 

Vill du veta mer om miljöanpassade smörjmedel?

Visste du att rätt hantering av smörjmedel minskar risken för driftstopp?

Mycket handlar om ordning och reda. Om du är noggrann med rengöring, har rätt förvaring och gör täta kontroller har du mycket att vinna. Genom att tänka efter före så minskar risken för både föroreningar och driftstörningar – samtidigt som du förlänger livslängden på dina smörjmedel, maskiner och motorer. Ta hjälp av vår checklista, den hjälper dig att säkra smörjunderhållet.

Checklistan hittar du här.


Visste du att ett byte från mineral- till syntetolja kan spara energi, pengar och miljö?

Det finns mycket att tjäna på att välja rätt typ av smörjmedel. Och vinsterna kan bli riktigt stora för dig som väljer att byta mineraloljan till en helsyntetisk smörjolja. Vi tar ett exempel: Om du har 80 kuggväxlar, med medeleffekten 35 kW och drifttiden 8 000 timmar – då kan du spara så mycket som 128 000 kronor. Per år. Tack vare minskade energiförluster och minskade arbetsinsatser. Samtidigt som du reducerar dina koldioxidutsläpp med mer än 10 000 kg om året. För en gångs skull är det faktiskt lätt att göra rätt.

Mer om energieffektivitet och viskositet hittar du här.


Visste du att vi testar hur smörjmedel påverkar höjden på ölskummet?

Vid öltillverkning finns det alltid en risk att ytterst små mängder smörjmedel hamnar i ölet. Därför är det viktigt att alltid använda smörjmedel som är godkända för kontakt med livsmedel – men även livsmedelsklassade smörjmedel kan påverka hur ölet skummar när du häller upp det. När vi utvecklar smörjmedel för just öltillverkning genomför vi därför rigorösa skumtester. Vi testar skummets höjd och hur många sekunder det tar för det att sjunka till hälften. Sen jämför vi resultatet med ett referensprov. Högsta nivån, ”Good”, är det enda skum vi accepterar som kronan på verket. Det är inte för inte vi har våra rötter i Tyskland.

Vill du veta mer? Kolla här.


Visste du att tunnare motoroljor fungerar utmärkt även i tunga fordon?

Bara för att maskinen är stor, behöver inte viskositeten vara hög. Tvärtom ger en 5W- eller 10W-olja bättre smörjning än en 15W-olja. Den lägre viskositeten gör att oljan når fram och smörjer motorn snabbare och effektivare än en mer trögflytande olja. Det minskar slitaget och kan bidra till en lägre bränsleförbrukning.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om fordonssmörjning.


Visste du att oljeflödet i en lastbilsmotor rör sig både snabbt och långt?

Oljan rör sig över en sträcka på 9,5 meter när den smörjer runt i motorns alla skrymslen och vrår. Då gäller det att varken sot eller oxidation hindrar oljeflödet. Det ständigt pågående flödet gör att varje komponent i motorn passeras och smörjs av 135 liter olja per minut.

Har du rätt motorolja? Testa vår online ojeguide.


Visste du att temperaturhöjningar påverkar livslängden på oljan?

En mineralbaserad hydraulolja som underhålls rätt – och arbetar vid en temperatur på maximalt 40 grader - har en livslängd på ungefär 20 år. För var tionde grad temperaturen stiger i systemet, halveras livslängden.  Det finns alltså mycket att vinna på att hålla nere temperaturen. Det görs enklast genom att reglera kylningen via en termostat, men se också till att luft- eller vattenkylningen är rengjord och fungerar som den ska.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om hydraulvätskor.


Visste du att dieseleffekt fördärvar hydrauloljan?

Lågt tryck i ett system kan orsaka en så kallad dieseleffekt och förstöra oljan. Vid lågt tryck kan gasbubblor bildas i oljan. Diseleffekten innebär att bubblorna sedan antänds och ger en microförbränning då kväveoxider bildas. Om detta pågår en tid mörknar oljan, börjar lukta fränt och tappa i prestanda. Lågt tryck kan uppstå om oljan har för hög viskositet, om hydraulpumpens sugledning är för klent dimensionerad eller om pumpen sitter för högt i förhållande till hydraultanken.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om hydraulvätskor.


Visste du att det är viktigt att hålla koll på vilken glykol motorn ska ha?

Det finns produkter i regnbågens alla färger och att använda fel sort kan bli kostsamt. Alla sorter är inte blandbara med varandra. Det kan leda till ökad korrosion, igensatta kylsystem, läckage och i värsta fall motorhaverier. Kolla bilens instruktionsbok eller använd vårt on-line-verktyg, så vet du att du väljer rätt!

Läs mer i vår blogg ”Färgblind” glykolhantering blir säkrare och smidigare.


Visste du att översmörjning orsakar många lagerhaverier?

Undersökningar visar att mellan 30 och 40 procent av lagerhaverier hänger ihop med översmörjning. För att undvika detta gäller det att smörja med rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Mer är inte bättre. Snarare tvärtom! För mycket smörjmedel kan leda till förhöjd temperatur, att fetter åldras snabbare och blir trögare vilket frestar på tekniken. Ha heller inte för högt tryck i fettsprutan. Det kan skapa slitage, skada tätning, ge läckage som orsakar korrosion och ökar risken för haveri.

För fler tips och råd, ladda ner vår Smörjfettshandbok.


Visste du att rätt hydraulolja minskar energiförlusterna?

Välj därför en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. En olja med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. Många väljer av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.

För fler tips, läs vårt blogginlägg om hydraulvätskor.


Visste du att olja kan fungera som ett varmgarage på burk?

Med en tunnare motorolja slipper man tomgångskörningar för att hålla motorn igång kalla dagar. Denna olja förbättrar startbarheten, minskar slitaget och kallas därför ”varmgarage på burk”. Och att slippa tomgångskörningar är bra för både plånboken och miljön!

För fler tips, läs vårt blogginlägg om fordonssmörjning.


Minska slitage med rätt val av skärvätska

Genom att välja rätt skärvätska kan du minska antalet oplanerade driftstopp och få ökad livslängd på både verktyg och skärvätska. Vi guidar dig i vad du bör tänka på vid val av produkt.

Lär dig mer om metallbearbetningsvätskor här.


Öka lönsamheten med regelbundna oljeanalyser

Visste du att 80% av alla maskinhaverier beror på kontaminerad olja och dålig filtrering? Med regelbunda oljaanalyser hade majoriteten av dessa gått att undvika.

Läs mer om våra oljeanalystjänster här.


Skräddarsydda smörjlösningar på Cementa

Med en strukturerad genomgång av smörjpunkter och behov kunde Cementa på Gotland minska både kostnad men även antalet produkter med ca 30%.

Läs mer om våra kunder här.


Välj rätt smörjmedel för stora industrier

Stora industier med extrema förhållanden kräver rätt smörjmedel. Vi hjälper våra kunder välja rätt smörjmedel anpassade efter deras behov och användningsområden.

Kontakta oss så hjälper vi dig.


Öka prestandan med rätt smörjning

Extrema maskiner med maxlast 90 ton kräver stor omsorg. Välj rätt smöjmedel för att öka prestanda och livslängd i era maskiner.

Läs mer om våra produkter här.


Rätt smörjmedel ökar prestandan

Vi hjälper dig välja rätt smöjmedel för era extrema maskiner. Rätt smörjmedel ökar prestanda och livslängd i era maskiner.

Välkommen att kontakta oss.


Minskad oljeförbrukning med FUCHS XTL® Technology

Visste du om att vår högteknologiska motorolja levererar upp till 35% snabbare start vid extrem kyla, 18% lägre oljekonsumtion och 1,7% lägre bränsleförbrukning?

Läs mer om XTL® -technology här.


Utvecklingen av en ny typ av hydraulolja

HYDRAWAY BIO utvecklades i ett tekniskt samarbete med kund och affärspartners, vilket optimerade både olja och anvädningen av oljan. Resultatet blev en specialanpassad produkt baserad på kundens specifika behov.

Läs mer om våra hydrauloljor här.


Skräddarsydda smörjmedelslösningar anpassade efter dina behov

Vi på FUCHS hjälper ditt företag att effektivt skräddarsy en optimal smörjmedelslösning anpassad efter era utmaningar och behov.

Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag här.


Minskad miljöpåverkan i sjöfart med STERNWAY BIO

Visste du att vår olja STERNWAY BIO är baserad på förnyelsebara råvaror och ät lätt nedbrytbar? Den utvecklades för att minska miljöpåverkan på sjöfarten och för att klarar kraven från Clean shipping.

Läs mer om marina smörjmedel här.


Så här förbereder du motorcykeln för vinterförvaring

En kort film som ger dig tips på hur du förbereder din motorcykel för vinterförvaring.

Vinterförvara din motorcykel

 • Om du byter olja före en längre tids förvaring av motorcykeln får du bort eventuella avlagringar av slam och föroreningar i oljetråget.
 • Använd produktguiden på silkolene.com för att hitta rätt olja.
 • Skydda utsatta metalldelar, bultar och skruvar med Silkolene Pro Prep och/eller All In One för att förhindra korrosion och rost under förvaringen.
 • Våra produkter är säkra att använda på alla karossdelar och på utsatta gummi- och plastdelar.
 • Ta bort batteriel och anslut det till en lämplig batteriladdare för säsongs- och långtidsladdning.
 • Placera motorcykeln i ett motorcykelställ för att undvika att däcken vilar mot underlaget under en längre tid.
 • Täck motorcykeln med ett rent, formsytt motorcykelöverdrag i ett material som andas.
 • Följ dessa råd så vet du att din motorcykel är redo till våren.
 • Kontakta din lokala MC handlare för fler tips & råd och rekommendation på lämpliga produkter.

Så här kollar du motoroljan i din motorcykel

En kort videoguide som visar dig hur du kollar motoroljan i din motorcykel på ett korrekt sätt.

Kolla motoroljan

 • Starta motorn och låt den gå i 5 minuter så att oljan värms upp.
 • Slå av motorn och vänta 15 minuter så att olja stabilieras.
 • Se till så att motorcykeln står upprätt på en plan yta.
 • Jämför oljenivån i nivåglaset med tillverkarens rekommendation. Den ska ligga mellan min- och maxmarkeringarna.
 • Om oljenivån ligger mellan min- och maxmarkeringarna är det bara att köra- Om den är för låg måste du fylla på olja till önskad nivå.
 • Använd vår produktguide på silkolene.com för att hitta rätt olja till din motorcykel.

Så här smörjer du kedjan på din motorcykel

En kort film som visar dig hur du smörjer din motorcykels kedja på rätt sätt.

Smörj kedjan på din motorcykel

 • Ta bort kedjeskyddet och täck bakhjulet. Tips! Använd ett depåstöd för att underlätta.
 • Spraya kedjan när den är varm med Silkolene Brake & Chain Cleaner. Låt verka i 15 minuter. Tips! Sköt rengöringen i ett välventilerat utrymme med motorn avstängd.
 • Skrubba kedja och kuggar med en borste. Tips! En särskild kedjeborste är allra bäst, men det går också att använda en tandborste.
 • Spraya på ny Chain Cleaner och torka kedjan med en ren trasa.
 • Applicera riktligt med Silkolene Chain Lube. Smörj insidan av kedjan men undvik att få smörjmedel på däck och bromsar. Tips! Använd vår produktguide för att hitta rätt produkt.
 • Torka varsamt bort överflödigt smörjmedel från kedjan med en trasa.
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00