Hoppa till innehållet

Våra anställda – grunden för vår framgång

FUCHS Groups viktigaste resurs är våra anställda. Varje enskild medarbetares kunskaper, erfarenheter och engagemang skapar förutsättningar för en framgångsrik affärsverksamhet, innovativa produktlösningar och nöjda kunder.

Vårt företags storlek och organisation tillåter korta kommunikations- och beslutsvägar som ger ett obyråkratiskt samarbete mellan olika specialistområden över hela världen. För våra anställda innebär detta varierande arbetsuppgifter och rika möjligheter både att bidra med egna idéer och att utvecklas såväl yrkesmässigt som på ett personligt plan.

Den 31 december 2021 hade FUCHS Group 5 976 anställda över hela världen. Jämfört med 2020 har det totala antalet anställda ökat med 248 personer eller 4,3 %.

 

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00