Hoppa till innehållet

En anspråkslös grundare

FUCHS historia är delvis en historia om en ung entreprenörs mod – Rudolf Fuchs var bara 21 år när företaget grundades 1931. Han vägrade låta sig hindras av den globala ekonomiska krisen och grundade företaget ”RUDOLF FUCHS” i Mannheim i maj 1931. Med tanke på krisen som rådde 1931 fanns det all anledning att vara anspråkslös. Ett bås på slakthuset i Mannheim var företagets första ”säte”. Där tappade Rudolf Fuchs upp sin "Guaranteed Pennsylvania Motor Oil" motorolja på dunkar, märkte dem med varunamnet PENNA PURA och sålde dem sedan till transportföretag i Mannheims hamn.
Redan vid den här tidpunkten var huvudprioriteringen att snabbt och följsamt hitta sätt att uppfylla kundernas behov. Rudolf Fuchs drog sig till exempel inte för att personligen cykla genom hela Mannheim med en oljekanna om en kund var i akut behov av smörjmedel. Även om Fuchs cykel numera har ersatts med andra transportmedel står våra kunder och deras behov fortfarande i fokus för verksamheten.

Mannheims hamn – här sålde Rudolf Fuchs sina produkter till transportföretag.

Företagets grundare Rudolf Fuchs.

PENNA PURA – det unga företagets första varumärke.

Ett modigt steg: från försäljning till egen produktion

Försäljningen på RUDOLF FUCHS företag sköt i höjden. Företagets cykel ersattes med en personbil. De första assistenterna anställdes. Sortimentet utökades gradvis till över tjugotalet olika produkter, och utbudet innehöll fortfarande hovsalva och smörjmedel för höskrindor. Men Rudolf Fuchs nöjde sig inte med importerade och inköpta specialprodukter.
År 1936 skapade han företagets första egna framgångsrika produkter - transmissionsolja för sommar respektive vinter, efter i branschen vedertagna recept.
År 1937 förvärvade Rudolf Fuchs en bit iordningställd mark för bebyggelse på ön Friesenheimer, där företaget har sitt säte än i dag. Grävarbetet gjordes av de anställda själva, med företagets ledare vid rodret. Invigningen av den nya byggnaden 1939 markerade också inledningen på företagets egen produktion. Rudolf Fuchs gjorde utkasten till de första handskrivna recepten och tog fram tillverkningsinstruktionerna.

 

Den äldsta prislistan från RUDOLF FUCHS företag.

Den första tankvagnen med reklam för varumärket.

FUCHS första lastbil.

Svåra år

Andra världskrigets utbrott påverkade FUCHS verksamhet enormt. I januari 1939 avstannade importen av de mycket viktiga motor- och cylinderoljorna från Pennsylvania. Strax därefter blev man av med fler betydelsefulla leverantörer. Utöver leverantörsproblem rådde även personalbrist. De flesta männen i FUCHS personalstyrka kallades in. Eftersom trafik- och transportföretag, som tidigare hade varit FUCHS största kunder, var tvungna att skära ned på verksamheten och göra sina fordonsparker tillgängliga för militären var Rudolf Fuchs tvungen att hitta nya kunder. Och de nya kunderna visade sig finnas i industrisektorn. Nu övergick företaget till att tillverka industrioljor. Det var inte alltid lätt, men FUCHS flexibilitet betalade sig. Om det saknades ett lämpligt smörjmedel utvecklade FUCHS en ny produkt på nolltid.Fokus på utveckling: den första kemisten anställdes

I dag är tekniskt avancerade, processorienterade och holistiska smörjmedelslösningar en viktig framgångsfaktor för FUCHS. Vårt världsomspännande nätverk av experter hjälper oss att uppfylla kundbehoven på global nivå genom snabbt och effektivt nätverksarbete på områden som kräver specialkunskaper. Grunden för detta nätverksarbete lades redan 1946, när den första kemisten anställdes. I dag arbetar fler än 500 ingenjörer och forskare med över 600 forskningsprojekt på 22 laboratorier runtom i hela världen, för att se till att vi kan erbjuda tekniskt avancerade smörjmedel av hög kvalitet – allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar.

Handskrivet recept på kullagerfett.

Företagets första laboratorium.

FUCHS insåg tidigt att man måste satsa på forskning och utveckling för att nå framgång inom smörjmedel och specialprodukter.

På rätt väg: FUCHS smörjmedel tar motorsporten med storm

Rudolf Fuchs upptäckte tidigt marknadsföringsmöjligheterna inom motorsport och racing.Efter andra världskriget var FUCHS ett av de första smörjmedelsföretagen som sponsrade den snabbt växande motorsporten och som upprättade en racingtjänst. Från 1948 och framåt fanns FUCHS olika serviceteam på plats på alla stora racerbanor. Välkända förare använde PENNA PURA racingmotorolja RC.

Början på en ny era

Manfred Fuchs stora passion var egentligen konst. Men hans far, Rudolf Fuchs, som grundade FUCHS, uppmuntrade honom att utbilda sig inom ett praktiskt ämne i stället – vilket ledde till att han valde att läsa företagsekonomi vid universitetet i Mannheim 1958 i stället för att söka till konstakademin. Bara ett år senare drabbades familjen av ett hårt slag när Rudolf Fuchs avled. Hans son tog över ansvaret för familjeföretaget: vid sidan av studierna gick han där som lärling. Manfred Fuchs tog över tyglarna när han tagit examen 1963, endast 24 år gammal. Och hans kreativa sida var en stor tillgång i den nya funktionen: på bara 20 år formade han det regionala företaget till en global aktör inom smörjmedelsindustrin. Med ett fyrtiotal förvärv runtom i världen skulle han under de kommande åren förverkliga visionen om att bli ett globalt företag.

 Närmare kunden: de första stegen mot att bli ett globalt företag

På 1960-talet fortsatte FUCHS sin tillväxt – även utanför Tysklands gränser. De första utländska dotterbolagen inrättades i Frankrike och Spanien 1968. Den internationella expansionen skedde snabbt. Snart följde fler dotterbolag, i Österrike, Sverige och Italien. Men FUCHS etablerade sig även utanför Europa, till exempel i Brasilien. År 1981 fick FUCHS också in en fot i Australien och USA. Man var också tidigt på det klara med betydelsen av den asiatiska marknaden. 1985 blev FUCHS ett av de första tyska företag att ingå ett samriskavtal i Kina – en förutsättning för den första produktionsanläggningen i Yingkou. I dag finns FUCHS överallt där våra över 100 000 kunder kan tänkas behöva oss – i fler än 50 länder runtom i världen:Entreprenörsvision: FUCHS introduceras på börsen

För att understödja den stora expansionen ekonomiskt bestämde sig Manfred Fuchs, hans mor och hans två systrar för att börsintroducera företaget 1985. Men familjen ville behålla ägarmajoritet även i framtiden. Därför utfärdades inledningsvis preferensaktier. Allmänheten erbjöds köpa aktier till priset av 100 D-mark för varje 50 D-marksaktie. Det blev en stor överteckning. Aktierna togs upp till handel och officiell notering på Frankfurtbörsen och Stuttgartbörsen. Både handeln och den officiella noteringen inleddes den 30 januari 1985. Året därpå erbjöds allmänheten även att teckna stamaktier i FUCHS. Men grundarfamiljen behöll majoriteten av de röstberättigade aktierna även när aktiekapitalet senare ökade, då grundarfamiljen alltid tecknade nyemitterade aktier. Med ett börsvärde på cirka 6 miljarder euro är FUCHS PETROLUB i dag en av de mest värdefulla och framgångsrika aktierna i MDAX. Värdet på aktierna har ökat med omkring 9 000 procent under de senaste 20 åren.

Huvudpersonerna i företaget och familjen vid börsintroduktionen med preferensaktier på Frankfurtbörsen.

Ett historiskt aktiebrev för stamaktie i FUCHS.

FUCHS börsintroduktionsdokument.

Nästa generation: Stefan Fuchs tar över

Efter att ha lett företaget i 41 år och omvandlat det från en regional tillverkare av smörjmedel till en global marknadsledare och tekniskt ledande aktör lämnade Dr Manfred Fuchs bolagsstyrelsen och efterträddes av sin son. Den 1 januari 2004 tog familjens tredje generation över ledningen av koncernen genom Stefan Fuchs. Då hade 35 årigen med examen i företagsledning hunnit arbeta två år inom revisionssektorn och tre år på FUCHS i Nord- och Sydamerika, innan han 1999 blev styrelseledamot och ansvarig för verksamheten i Europa. Manfred Fuchs gick över till tillsynsrådet, där han var vice styrelseordförande fram till 2017.Visionära investeringar: FUCHS lanserar det största investeringsprogrammet i företagets historia

För att kunna fortsätta uppvisa en lönsam och hållbar tillväxt i framtiden lanserade FUCHS 2016 det största investeringsprogrammet i företagets historia. Mellan 2016 och 2018 investerades cirka 300 miljoner euro i att bygga ut fabriker och bygga nya produktionsanläggningar globalt. Man byggde till exempel nya smörjfettsfabriker i USA och Sydafrika. Dessutom byggdes nya produktionsanläggningar i Australien och Sverige. En smart smörjmedelsanläggning öppnade i Wujiang i Kina. Dessutom har de asiatiska huvudkontoren och centrumet för forskning och utveckling i Shanghai byggts ut och moderniserats rejält. De senaste åren har koncernen fortsatt investera i genomsnitt 100 miljoner euro varje år i organisk tillväxt. Nu senast för att bygga en ny polyureafabrik i tyska Kaiserslautern och en ny kontorsbyggnad vid anläggningen i Mannheim.

Den toppmoderna fabriken i Fors, Sverige uppfyller högsta kvalitets-, säkerhets- och miljöstandarder.

På den nya fabriken i Australien är många funktioner digitaliserade, med automatisk höghastighetspåfyllning och korrosionsbeständiga rör och tankar.

Anläggningen i Kaiserslautern har utöver polyureafabriken utökats med ett nytt höglager, två produktionslokaler och nya kontorsutrymmen.

En ny resa påbörjas: vår strategi FUCHS2025

Självkörande bilar, e mobilitet, nya digitala företagsmodeller och behovet av hållbart företagande – för att möta dessa utmaningar lanserade vi 2018 strategin FUCHS2025, som kommer hjälpa oss att ta oss an de viktiga områdena strategi, struktur och kultur. Målet: att bygga vidare på våra styrkor och globalt anpassa vår organisation för att förverkliga vår vision: "Being First Choice" – det vill säga att vara förstahandsvalet för kunder, affärspartner, investerare och framtida personal.

Nya lösningar kräver nya arbetssätt. Nya arbetssätt kräver i sin tur en ny strategi och förmåga att tänka i nya banor.

Sex strategiska pelare utgör basen för vår strategi FUCHS2025. De är de vägledande principerna för våra strategiska åtgärder för att nå vår vision för FUCHS2025.

FUCHS vill utnyttja utmaningarna genom att se dem som möjligheter. Därför tar vi oss an dem med ett nytt tankesätt – en inställning som på ett meningsfullt sätt får strategi, struktur och kultur att harmoniera.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00