Hoppa till innehållet

Historik

Milstolpar i FUCHS åttiofemåriga historia

1931

RUDOLF FUCHS grundar företaget i Mannheim. Import och distribution av högkvalitativa raffinaderiprodukter från Pennsylvania. Regional framställning av motorolja inleds.

1936

Startar egen produktion. Första representationskontoret öppnar i München.

1939

Andra världskriget bryter ut. Importstopp för oljorna från Pennsylvania. Företaget mister sina traditionella oljeleverantörer. Flytt till Mannheims industrihamn.

1945

Andra världskriget slutar. Försäljningsintäkterna når en bottennotering.

1947

Fokus på leveranser till återuppbyggnaden.

1948

FUCHS smörjmedel används för första gången på de tyska racerbanorna.

1951

FUCHS LUBRITECH grundas.

1952

För första gången har FUCHS över 200 anställda .

1959

Grundaren Rudolf Fuchs avlider.

1960

Dr Manfred Fuchs tar över som ledare för företaget.

1968

Företagets internationalisering inleds med inrättande av dotterbolag i Frankrike och Spanien.

1971

FUCHS gör sin produktportfölj mer specialiserad. I Mannheim arbetar nu 33 anställda med forskning, utveckling och kvalitetssäkring.

1972

Företaget blir en koncern. Kraftig expansion genom förvärv och fusioner mellan 1972 och 1991.

1981

Företaget firar 50-årsjubileum. FUCHS har utvecklats till en diversifierad koncern med 80 tillverknings- och handelsföretag.

1985

FUCHS börsintroduceras. Listning av preferensaktier på Frankfurt- och Stuttgartbörserna.

1991

Efter att ha förvärvat företag inom smörjmedelsbranschen investerar FUCHS nu i integration av teknik och distribution och försöker utnyttja den synergi- och rationaliseringspotential som finns. Fokuserar på affärsområdet smörjmedel.

1994

En ny FUCHS-logotyp för hela koncernen lanseras. Den moderna och dynamiska logotypen är ett viktigt steg i arbetet med att integrera de olika affärsenheterna.

2000

FUCHS PETROLUB är nu den största oberoende leverantören av smörjmedel. De globala försäljningsintäkterna är 900 miljoner euro och antalet anställda uppgår till 4 000.

2004

Stefan Fuchs blir styrelseordförande. Dr Manfred Fuchs, som ledde företaget i 41 år och förde koncernen till eliten bland de globala smörjmedelstillverkarna, lämnar styrelsen och efterträds av sin son.

2006

FUCHS firar sitt 75-årsjubileum. Koncernen har över 4 000 anställda över hela världen, 60 verksamma enheter och försäljningsintäkter på 1,2 miljarder euro.

2008

Preferensaktierna inkluderas i MDAX den 23 juni 2008.

2010

FUCHS antar en uppförandekod för företagets samhällsansvar.

2011

FUCHS ser tillbaka på 80 framgångsrika år.

2013

FUCHS PETROLUB AG byter företagsform till Europabolag (Societas Europaea): FUCHS PETROLUB SE

2015

För första gången genererar FUCHS försäljningsintäkter på 2 miljarder euro.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00