Hoppa till innehållet

Innovatör och teknisk ledare inom smörjmedel

Den starka innovationskapaciteten är en viktig drivkraft i FUCHS affärsmodell. FUCHS utmärker sig genom en innovationshastighet över branschgenomsnittet och en hög specialiseringsgrad. Förutom att förbättra energi-, process- och kostnadseffektiviteten är målet att ständigt utveckla potentialen med smörjmedel. Det innebär att öka produkternas effektivitet, förlänga deras livscykel, utveckla multifunktionella smörjmedel och innovativa produkter som uppfyller nya tekniska krav och tillsynskrav. Samtidigt ska vi nå våra hållbarhetsmål och ha som vision att utveckla smörjmedelslösningar som är både miljövänliga och resursbesparande.

Därför fäster vi stor vikt vid forskning och utveckling inom FUCHS-koncernen. I dag har företaget över 600 pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att utvärdera potentialen med ny teknik, bland annat nanoteknik och minimalsmörjning (MQL). Forskningsprojekten bedrivs över hela världen av ungefär 400 ingenjörer och forskare vid 24 laboratorier. Ungefär 10 procent av de laboratorieanställda arbetar med forskning och utveckling – och FUCHS investerar kontinuerligt i expansion av tekniska resurser och personalresurser. På det ultramoderna teknikcentret vid huvudkontoret i Mannheim samordnar man det internationella nätverket av experter, samlar know-how och stödjer kunskapsöverföring om globala behov.

Forskning och utveckling med sikte på kundernas behov

FUCHS deltar i användningsorienterad utveckling direkt hos och i samarbete med kunden. Målet är att ta fram smörjmedel som är så väl anpassade som möjligt till de krav processer och maskiner ställer. FUCHS lägger också stor vikt vid grundforskning och satsar på tvärdisciplinära forskningsprojekt och partnerskap med universitet, akademiska institutioner, bioteknikföretag och kunder, bland annat OEM. FUCHS har stor laboratorie- och simuleringskapacitet. Produktutvecklingen åtföljs av intensiva testomgångar. Alla smörjmedel som används inom den medicintekniska sektorn testas för cytotoxicitet och eventuell risk för skador på celler och vävnader. FUCHS är en av få smörjmedelstillverkare som genomför denna typ av tester.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00