Hoppa till innehållet

Smörjfett

Ökade krav på specialanpassade smörjfett för krävande miljöer vid höga eller låga temperaturer, ökad belastning och varierande varvtal har drivit fram det sortiment vi kan erbjuda idag. Vår produktutveckling startar i laboratoriemiljö men slutar inte förrän produkterna har utvärderats i den verkliga applikationen.

Vårt klimat och våra långa relationer inom industrin har hjälpt till att forma produkter som ger hög prestanda, förlängda smörjintervaller och säker drift. Vårt kompletta sortiment täcker in allt från standard litium-förtvålade fetter till fetter med fasta tillsatser av molybdendisulfid eller grafit eller mer avancerade komplex-fetter som tål högre temperaturer och är mer stabila.

Produktsök

Hitta rätt smörjfett för din applikation.

Våra smörjfetter

Produktprogram

Produktöversikt: Industrismörjmedel

Hela vårt utbud av inustrismörjmedel i pdf-format.

Ladda ner

Handbok

Minsta motståndets lag

En bok om smörjfett.

Ladda ner

Appliceringsutrustning - fettsprutor

System Reiner - ett mångsidigt system för säker och ren smörjning av maskiner.

Ladda ner


Lär dig mer om smörjfett: Kunskap - vägen till ett lyckat resultat

Smörjfett är högteknologi. Framgångsrik smörjning handlar nästan mer om kunskap än själva smörjmedlet.

Vad är smörjfett?

Ett smörjfett består oftast av tre komponenter som i väl avvägda halter, och genom en kontrollerad process, bildar den slutliga produkten och ger den dess prestanda.

Läs mer

Hur väljer man smörjfett?

Varje applikation ställer specifika krav på smörjfettet och dess prestanda. Vatten, smuts, kemikalier, temperatur, varvtal och belastning är alla exempel på parametrar som måste tas hänsyn till vid val av produkt.

Läs mer

Att blanda olika typer av smörjfett

När man skall börja använda ett nytt fett i en applikation, så är det viktigt att veta om nytt och gammalt fett är kompatibla med varandra. Det beror på om förtjockningsmedel och/eller basoljan är blandbara med varandra.

Läs mer

Utprovning av smörjfett – några vanliga tester

Om Basoljeviskositet, Droppunkt, Kopparkorrosion, Konpenetration, Vattentålighet, Korrosionsskydd, Lastbärande kapacitet och Slitageskyddande förmåga.

Läs mer

Om översmörjning och eftersmörjning

Att smörja med rätt mängd och rätt intervall är viktigt för funktionen. Mer är inte alltid bättre och just vad gäller smörjfett kan det bli kostsamt att överdosera.

Läs mer

NOVA-teknologin

När man kan använda samma RENOLIT NOVA-fett till såväl långsamtgående, högt belastade lager som till snabbgående lager uppstår nya möjligheter.

Läs mer

Max execution time: 240