Hoppa till innehållet

Inspiration och kunskap

Här har vi samlat några filmer, blogginlägg, artiklar och tips & råd som kan intressera dig. Kort och gott, kunskap som ska inspirera.

Om översmörjning

Visste du att översmörjning orsakar många lagerhaverier?

Undersökningar visar att mellan 30 och 40 procent av lagerhaverier hänger ihop med översmörjning. För att undvika detta gäller det att smörja med rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Mer är inte bättre. Snarare tvärtom! För mycket smörjmedel kan leda till förhöjd temperatur, att fetter åldras snabbare och blir trögare vilket frestar på tekniken. Ha heller inte för högt tryck i fettsprutan. Det kan skapa slitage, skada tätning, ge läckage som orsakar korrosion och ökar risken för haveri.

För fler tips och råd, ladda ner vår Smörjfettshandbok.

Alla våra filmer 

Om rätt hydraulolja

Visste du att rätt hydraulolja minskar energiförlusterna?

Välj därför en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. En olja med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. Många väljer av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.

För fler tips, läs vårt blogginlägg om hydraulvätskor.

Alla våra filmer 


Blogginlägg

När smörjmedlen blir ”pratsamma”

Snart är det kanske inte bara kollegor eller kunder som pratar med dig – även smörjmedlen har något att berätta. Digitaliseringen gör nämligen maskiner och smörjmedel smarta och får dem till och med att ”prata”. Frågan är given – hur påverkas ditt företag och din vardag?  

Läs blogginlägget

Smörjarna – specialister med stor potential

De är specialister, men deras potential uppmärksammas inte alltid. Jag tänker på smörjarna som är nyckelpersoner i allt förebyggande underhåll. Rätt stöd kan lyfta deras insatser och resultera i något riktigt viktigt – färre tekniska problem och haverier. 

Läs blogginlägg

Alla våra blogginlägg


Artiklar

Innovativa skärvätskor - nyckelroll i tillverkningen av medicinska implantat

Smörjning är en självklarhet i den tunga industrin och fordonsbranschen. Men visste du att smörjmedel även har en nyckelroll i tillverkningen av högteknologiska produkter? Exempelvis medicinska implantat.

Läs artikeln

Därför är det viktigt med specialanpassade ATF-oljor

De ökande kraven på allt bättre bränsleekonomi och minskade utsläpp av växthusgaser kräver allt mer komplexa fordonskonstruktioner. För automatväxlade fordon innebär den tekniska utvecklingen att det är viktigare än någonsin att välja rätt ATF-olja så att transmissionerna fungerar optimalt under hela sin livstid.

Läs hela artikeln

Alla våra artiklar


Tips & Råd

5S – tipsen som säkrar smörjunderhållet

Att säkra smörjunderhållet är en förutsättning för ett fungerande Förebyggande Underhåll (FU). Risken för driftstörningar och oplanerade stopp minskar samtidigt som produktiviteten och kvaliteten ökar när maskiner, medarbetare och produktionsresurser fungerar ihop på ett optimalt sätt.

Läs mer om 5-S här.

Tips för effektivare smörjning av hydraulik

Smörjning av hydraulik är ett stort, viktigt område i mängder av branscher. Här tipsar vi om en smörjning som kan spara energi, säkra den tekniska prestandan och förlänga livslängden på både smörjmedel och hydraulsystem. 

Läs mer

Alla våra tips & råd


Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00