Hoppa till innehållet

Verka tillsammans

2012 formulerade FUCHS sin uppdragsbeskrivning. Syftet var att ge de anställda över hela världen vägledning i deras dagliga arbete. Modellen bygger på tre pelare som fortfarande utgör grunden för FUCHS framgångar.

 • LUBRICANTS. FUCHS fokuserar helt och hållet på smörjmedel och erbjuder lösningar för alla krav och för alla användningsområden där smörjmedel används.
 • TECHNOLOGY. FUCHS är tekniskt ledande inom strategiskt viktiga användningsområden och har etablerat sig som föredragen teknikpartner för sina kunder. FUCHS inriktar sig inte bara på sina smörjmedel utan sätter sig också in i de processer kunderna använder.
 • PEOPLE. Den strategiska förklaringen till FUCHS framgångar är en företagskultur med starkt engagemang och med lojala och motiverade medarbetare. Våra medarbetare är förutsättningen för vår framgång.

Tillsammans beskriver de inte bara vår affärsmodell utan även hela företagskulturen.


De fem värdena enligt företagets uppdragsförklaring

 • Förtroende är grunden för vår företagsidentitet.
 • Leverera ledande teknik och förstklassiga tjänster till våra kunder.
 • Identifiera och skapa mervärde med FUCHS produkter och tjänster.
 • Erbjuda extra utrymme för innovation och för att utforska nya vägar.
 • Låta entreprenörsanda styra våra handlingar. Låta medarbetarna ta ansvar.
 • Ta ansvar för våra intressenter, samhället och miljön.
 • Visa uppskattning och erkännande.
 • Agera rättvist mot våra partner och anställda.
 • Främja en öppen diskussion.
 • Hålla det vi lovar.
 • Tekniskt ledarskap.
 • Konsekvent goda resultat.
 • Agera på ett ansvarsfullt och öppet sätt.
 • Hålla en hög etisk nivå och följa vår uppförandekod.
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00