Hoppa till innehållet

Metallbearbetning

Vi har ett komplett sortiment produkter för metallbearbetning. Metallbearbetning delas in i två huvudgrupper efter bearbetningstyp: spånavskiljande respektive plastisk bearbetning. Spånavskiljande bearbetning omfattar till exempel slipning, svarvning, fräsning och borrning. Exempel på plastisk bearbetning är valsning, bockning, smidning, dragning och pressning.

Vi hjälper gärna till med individuella rekommendationer rörande val av produkt. Valet är extra kritiskt vid krävande bearbetning, svårare material eller då höga miljö- och arbetsmiljökrav ställs.

 

Handbok

Skärvätskehandboken

Samlad kunskap om skärvätskor för metallbearbetning.

Max execution time: 240