Hoppa till innehållet


Plant Survey - Smörjgenomgång

Rätt smörjning = högre produktivitet och lägre underhållskostnader.

Smörjning och smörjmedel har större påverkan på lönsamheten och produktiviteten än vad många företag anar. Undersökningar visar att medeltillgängligheten (OEE) i industrin ligger under 60 %. Produktiviteten är med andra ord reducerad med 40 % på grund av att produktionen inte är i full gång eller inte levererar enligt plan – ofta på grund av otillräcklig eller felaktig smörjning.

Med rätt smörjning skulle företag inom tung industri som stål, metall och papper enligt egna branschberäkningar kunna reducera underhållsbudgeten med mellan 10 och 20 % och samtidigt undvika kostsamma produktionsstopp.

Sänkta kostnader

Rätt smörjning gör också att andra kostnader sjunker. En modern smörjolja kan till exempel sänka energikostnaden med 2-300 000 kronor per år kronor i ett medelstort industriföretag. Men det ger också andra besparingar: färre oljebyten, färre driftstopp, färre byten av maskinkomponenter, färre smörjmedelsleverantörer, minskad administration och sänkta lagerkostnader kan lätt spara ytterligare 150-200 000 kronor i samma företag.

Bättre för miljön

Även miljön vinner på rätt smörjning. Ökad energieffektivitet minskar koldioxidutsläppen. Och längre livslängd på produkterna minskar mängden spillolja som måste tas om hand och antalet transporter till och från fabriken.

Öka effektiviteten – utan investeringar

Vi har en metod för att hjälpa dig att optimera smörjningen. I en strukturerad genomgång identifierar vi både besparings- och effektiviseringspotential, liksom möjligheten att öka kapaciteten – utan nya investeringar. Vi kallar den genomgången Plant Survey.

Välkommen att kontakta oss för en genomgång av din verksamhet.

5S – tipsen som säkrar smörjunderhållet

Att säkra smörjunderhållet är en förutsättning för ett fungerande Förebyggande Underhåll (FU). Risken för driftstörningar och oplanerade stopp minskar samtidigt som produktiviteten och kvaliteten ökar när maskiner, medarbetare och produktionsresurser fungerar ihop på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00