Hoppa till innehållet

Biologiskt nedbrytbara smörjmedel

Om våra biobaserade och lätt biologiskt nedbrytbara smörjmedel

På FUCHS ser vi det som vår skyldighet att göra allt vi kan för att minimera våra produkters påverkan på miljö och människor, direkt och indirekt. Ett sätt att göra det på är att byta ut icke förnyelsebara beståndsdelar mot ingredienser som är förnyelsebara och lätt biologiskt nedbrytbara.

Det finns internationellt överenskomna kriterier för vilka produkter som får kallas lätt biologiskt nedbrytbara (OECD 301) respektive biobaserade (EN 16807). Vår strävan är att kontinuerligt öka andelen råvaror som uppfyller dessa kriterier.

Vår produktserie PLANTO är baserade på syntetiska estrar eller vegetabiliska oljor och uppnår teknisk prestanda med råge. I synnerhet jämfört med konventionella smörjmedel baserade på mineralolja. Faktum är att flera av våra absolut bästa smörjmedel också är våra mest hållbara.

Vi har idag produkter för de flesta applikationer men jobbar vidare för att kunna erbjuda hållbara alternativ med begränsat eller inget fossilinnehåll, inom ALLA områden.

Max execution time: 240

Produktsök

Produkter:
Produkt
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00