Hoppa till innehållet

Välkommen till FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB! 

Tack för att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt företag, våra produkter och våra webbsidor! Eftersom vi lägger mycket stor vikt vid att skydda våra besökares personuppgifter och vid datasäkerhet i allmänhet vill vi ta tillfället i akt att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats, och i vilka syften vi använder dem. Vi ber dig därför att läsa igenom informationen nedan. 

Observera dock att ändringar av lagstiftningen eller av våra interna rutiner kan göra det nödvändigt att modifiera detta meddelande om skydd av personuppgifter, så kom gärna tillbaka till denna sida med jämna mellanrum. Du kan när som helst visa, spara eller skriva ut meddelandet om skydd av personuppgifter genom att klicka på ”Meddelande om skydd av personuppgifter”.

§ 1    Personuppgiftsansvarig och tillämpningsområde

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad dataskyddsförordningen) och andra nationella lagar om dataskydd i EU:s medlemsstater liksom annan lagstiftning om skydd av uppgifter är:

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
Swedenborgsgatan 20B
118 27 Stockholm
Telefon: 08-128 25 000
E-post: fse-order@fuchs.com
Webbplats: https://www.fuchs.com/se 

Detta meddelande om skydd av personuppgifter omfattar de webbsidor som publiceras av FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB inom domänen www.fuchs.com/se och dess underdomäner (nedan kallad vår webbplats).

§ 2    Kontaktpersoner i fråga om skydd av uppgifter

Intern kontaktperson hos den personuppgiftsansvariga:
Jan Häger, jan.haeger@fuchs.com

§ 3    Principer för behandlingen av uppgifter

Personuppgifter definieras som alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inbegriper till exempel namn, ålder, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, IP-adress och användarbeteende. Uppgifter som vi inte utan oproportionerliga ansträngningar kan koppla till dig som person – till exempel anonymiserade data – räknas inte som personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter (såsom insamling, åtkomst, användning, sparande eller överföring av personuppgifter) måste alltid ha en rättslig grund eller bygga på ditt samtycke. Behandlade personuppgifter raderas så snart som syftet med behandlingen har uppnåtts och de inte längre måste sparas som dokumentation enligt lag.

Nedan hittar du information om våra specifika processer och om omfattningen av och syftet med behandlingen av personuppgifter, den rättsliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna lagras när vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vissa tjänster till dig.

§ 4    Enskilda processer som inbegriper databehandling

1. Tillhandahållande och användning av webbplatsen

a. Databehandlingens art och omfattning

När du får åtkomst till och använder vår webbplats samlar vi in de uppgifter som din webbläsare automatiskt skickar till vår server. Dessa lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. 
När du använder vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som vi av tekniska skäl behöver för att kunna visa dig webbplatsen och se till att den är stabil och säker, och som också analyseras enbart för statistiska ändamål:

 • Din dators IP-adress
 • Datum och klockslag för åtkomsten
 • Den öppnade filens namn och webbadress
 • Den webbsida du närmast kom ifrån (hänvisningsadress)
 • Besökta underdomäner till vår domän
 • Din webbläsare och i tillämpliga fall din dators operativsystem och din internetleverantörs namn
 • Åtkomststatus (http-statuskod)

b. Rättslig grund

Det rättsliga grunden för den ovan beskrivna databehandlingen är artikel 6.1f i dataskyddsförordningen. Uppgifterna måste behandlas för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas, och vårt företag har således berättigade intressen av behandlingen.

c. Lagringstid

De loggfiler som skapas i samband med användningen av vår webbplats sparas i 14 dagar och raderas därefter. Vi måste samla in uppgifterna och spara dem i loggfiler för att webbsidorna ska fungera och för att kunna tillhandahålla en stabil och säker tjänst. I enskilda fall kan uppgifter sparas i större omfattning och/eller under längre tid om detta krävs enligt lag.

2. Beställningsformulär

a. Databehandlingens art och omfattning

Vi använder tillägget Powermail för formulär. De uppgifter som läggs in i formulär vidarebefordras till FUCHS via e-post. Dessa data lagras inte i webbservern. De uppgifter som anges nedan skickas vidare till vårt externa verktyg för oljeanalys, Lubetrend (https://www.lubetrend.com). Den e-postadress du använde läggs in i våra loggfiler. När du fyller i formuläret för webbportalen Lab Advisor Alert anger du följande personuppgifter för att få tillgång till tjänsten:

 • Företag
 • Anläggning (ej obligatoriskt)
 • Namn
 • E-postadress
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land

b. Rättslig grund

Grunden för behandlingen av de personuppgifter som lämnas via detta formulär är att du av fri vilja har godkänt den samtyckesförklaring som visas nedan, i enlighet med artikel 6.1a i dataskyddsförordningen.

Förklaring om samtycke
Jag lämnar mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas för att jag ska kunna använda webbportalen Lab Advisor Alert för oljeanalystjänster. Jag har läst och samtycker till innehållet i detta meddelande om skydd av personuppgifter. Jag kan när som helst återta mitt samtycke, vilket medför att jag inte längre kan använda tjänsten, genom att kontakta fse-alert@fuchs.com

Du kan när som helst återta ditt samtycke till fortsatt användning av dina personuppgifter genom att skriva till den e-postadress som anges ovan eller till kontaktpersonen om skydd av nämnda uppgifter (se avsnitt 2).

c. Lagringstid

Dina uppgifter (som vi får via e-post) raderas rutinmässigt när det inte längre finns anledning att kommunicera och lagra uppgifterna (till exempel inom en månad efter det att vi har skickat dina inloggningsuppgifter). 

Information om hur Lubetrend behandlar dina uppgifter finns i Lubetrends integritetspolicy: https://www.lubetrend.com/20180511_LubetrendWebsitePrivacyStatement.pdf

3. Kontaktalternativ på vår webbplats

På vår webbplats finns e-postadresser till kundtjänst, HR-avdelningen, laboratoriet och vissa enskilda medarbetare.

a. Databehandlingens art och omfattning

Alla som använder vår webbplats kan skicka frågor och meddelanden till dessa adresser. Mottagaren besvarar dessa frågor och meddelanden via e-post. De uppgifter vi samlar in begränsar sig till den e-postadress varifrån du kontaktade oss samt eventuella personuppgifter som du lämnar i samband med din förfrågan eller ditt meddelande.

b. Rättslig grund

Insamlingen av uppgifter är tillåten enligt artikel 6.1f i dataskyddsförordningen eftersom både du och vi har ett intresse av att ta kontakt och kommunicera. Företaget har också ett berättigat intresse av att behandla de ovan angivna uppgifterna för att kunna besvara dina förfrågningar och meddelanden. 

c. Lagringstid

Hur länge de ovan angivna uppgifterna lagras beror på skälet till att du kontaktade oss. Dina uppgifter raderas rutinmässigt när det inte längre finns anledning att kommunicera och lagra uppgifterna (till exempel när vi har besvarat din fråga eller hanterat ditt meddelande).

4. APSIS prenumerationsformulär

a. Databehandlingens art och omfattning

Det här formuläret kan du använda för att prenumerera på FUCHS nyhetsbrev och blogginlägg, som publiceras regelbundet. När du registrerar dig ber vi om förnamn, efternamn och företagsnamn samt den e-postadress som vi ska skicka våra nyhetsbrev till. När du klickar på knappen ”Prenumerera” vidarebefordras dina data till APSIS, som distribuerar våra nyhetsbrev. Du får först ett e-postmeddelande med en länk som du använder för att bekräfta att du vill prenumerera på nyhetsbrevet (double opt-in). Därefter kan du använda alla funktionerna hos nyhetsbrevstjänsten.

b. Rättslig grund

Grunden för behandlingen av de personuppgifter som lämnas via detta formulär är det samtycke som du i enlighet med artikel 6.1a i dataskyddsförordningen lämnar inom ramen för registreringsprocessen (med dubbelt ja-krav/double opt-in) till att ta emot nyhetsbrev.

c. Lagringstid

Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”Avprenumerera” som finns i alla nyhetsbrev. Därefter skickar vi inte några fler nyhetsbrev.

§ 5 Överföring av uppgifter till tredje parter

Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till tredje parter i följande fall:

 • Du har givit ditt uttryckliga tillstånd till detta i enlighet med artikel 6.1a i dataskyddsförordningen.Vi har en rättslig förpliktelse att göra detta enligt artikel 6.1c i dataskyddsförordningen.
 • Detta är tillåtet enligt lag och nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, i enlighet med artikel 6.1b i dataskyddsförordningen.
 • Detta är nödvändigt, i enlighet med artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen, för att skydda ett berättigat intresse som FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB har och det inte finns anledning att anta att du har en rättighet att inte få dina uppgifter utlämnade till en tredje part som väger tyngre och kräver skydd.
 • Detta är nödvändigt, i enlighet med artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara en laglig rätt och det inte finns anledning att anta att du har en rättighet att inte få dina uppgifter utlämnade till en tredje part som väger tyngre och kräver skydd.

§ 6 Användningen av cookies

a. Databehandlingens art och omfattning

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som vi skickar ut till din dators webbläsare och lagrar där när du navigerar på våra webbsidor. Vi kan inte erbjuda vissa funktioner på webbsidorna utan att använda oss av en del cookies som behövs av tekniska skäl. Dessutom finns det andra cookies som gör att vi kan genomföra en rad olika analyser.

Med hjälp av cookies kan vi bland annat göra våra nättjänster mer användarvänliga och effektiva för dig, genom att vi till exempel kan ta hänsyn till hur du använder vår webbplats eller fastställa vilka inställningar du föredrar (till exempel land och språk). När tredje parter behandlar uppgifter via cookies samlar de in dessa direkt från din webbläsare. Kakfiler skadar inte din dator. De kan inte köra program och de innehåller inga virus.

De cookies vi använder är av typen ”sessionscookies”, en underkategori i gruppen tillfälliga cookies. Med denna typ av kaka kan ditt sessions-ID fångas upp. Därigenom kan olika frågor från din webbläsare hänföras till en och samma session, vilket innebär att vi kan känna igen din dator nästa gång du besöker våra webbsidor. Sessionscookies raderas automatiskt när du har lämnat vår webbplats. Du kan givetvis besöka vår webbplats utan att cookies används. Detta kan emellertid medföra begränsningar av våra tjänster. 

b. Tredjeparts cookies

Youtube videor
Vi använder leverantören YouTube för att visa video. De videos vi visar från YouTube ”bäddas in” med så kallat ”privacy-enhanced mode”. Men som de flesta webbplatser så använder YouTube cookies för att samla in information om sina besökare. YouTube använder det för videostatistik, förhindra bedrägerier och för att förbättra användarvänligheten. Detta leder också till en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk. Att starta videon kan utlösa ytterligare databehandling. Vi har inget inflytande på det. Ytterligare information om dataskydd på YouTube finns på: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube. 

Cookies för riktad marknadsföring
Vi använder oss av tredjepartscookies för att kunna rikta relevanta annonser till dig på andra webbplatser, men även för att inte överexponera dig för samma annons. Vi kan även använda informationen för att hitta liknande målgrupper baserat på intresse och internetbeteende. Dessa cookies bygger på unik identifiering av din webbläsare och din internetenhet.

c. Rättslig grund 

På basis av det ovan beskrivna avsedda syftet är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av cookies artikel 6.1f i dataskyddsförordningen. Om du har lämnat ditt samtycke till användningen av cookies via ett av våra meddelanden om cookies på webbplatsen är användningen också laglig enligt artikel 6.1a i dataskyddsförordningen.

d. Lagringstid

De data som vi erhåller genom cookies raderas så snart de inte längre behövs för det ovan beskrivna syftet. I enskilda fall kan uppgifter sparas i större omfattning och/eller under längre tid om detta krävs enligt lag.

f. Att ändra webbläsarinställningarna

De flesta webbläsare är förinställda för att ta emot cookies som standard. Du kan emellertid ställa in din webbläsare så att den bara tar emot vissa cookies eller inga alls. Vi vill dock framhålla att du kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats om du avaktiverar cookies genom webbläsarinställningarna. Du kan också ställa in webbläsaren så att cookies som redan finns lagrade i din dator raderas. Likaså kan du ställa in webbläsaren så att den meddelar dig innan cookies sparas. Olika webbläsare har olika funktioner, men de inställningar du kan göra framgår av din webbläsares hjälpmeny. 

Om du vill ha en heltäckande översikt över alla tillfällen då tredje parter får åtkomst till din webbläsare rekommenderar vi att du installerar ett insticksprogram som är speciellt utvecklat för detta syfte.

§ 7 Spårnings- och analysverktyg

Google Analytics
Vi använder spårnings- och analysverktyg för att se till att vår webbplats hela tiden optimeras och har en efterfrågeinriktad utformning. Spårningsverktygen gör det också möjligt för oss att producera statistik om besökarnas användning av vår webbplats i syfte att vidareutveckla våra näterbjudanden. Dessa intressen gör att den nedan beskrivna användningen av spårnings- och analysverktyg är berättigad enligt artikel 6.1f i dataskyddsförordningen. Det avsedda syftet med behandlingen och de uppgifter som behandlas framgår av den beskrivning av spårnings- och analysverktygen som följer.

Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, CA 94043, USA (nedan kallat Google), används på denna webbplats. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras i din dator så att din användning av webbplatsen kan analyseras. 

Den information som dessa cookies ger – till exempel om när, var och hur ofta du använder webbplatsen – överförs vanligen till Googles server i USA och lagras där. Den klassiska versionen av Google Analytics hindrar inte att andra personuppgifter än IP-adressen samlas in av Google Analytics cookies. För att se till att din integritet skyddas så mycket som möjligt anonymiserar FUCHS på egen hand webbplatsbesökarnas IP-adresser. Genom att IP-adresserna förkortas går det inte att koppla ihop en adress med en enskild besökare.
Vi vill tydliggöra att Google kan lämna ut de insamlade uppgifterna till tredje parter när detta stadgas i lag eller om dessa tredje parter behandlar uppgifterna för Googles räkning.
Den information som har inhämtats via cookies använder Google för att, för webbplatsens innehavares räkning, analysera din användning av webbplatsen, skapa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning. De insamlade uppgifterna lagras i 26 månader.

Den information som cookies ger överförs vanligen till Googles server i USA och lagras där. Funktionen för anonymisering av IP-adresser har aktiverats på denna webbplats, vilket innebär att IP-adresser som tillhör Googleanvändare i Europeiska unionens medlemsstater och länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets förkortas. Såsom nämndes ovan har FUCHS redan infört denna förkortning av IP-adresser i syfte att tillhandahålla största möjliga säkerhet. Den information som har inhämtats använder Google för att, för webbplatsens innehavares räkning, analysera användarnas användning av webbplatsen, skapa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning.

Du kan förhindra att uppgifterna lagras i cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan emellertid leda till att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner fullt ut. Användarna kan också förhindra att de uppgifter som cookies producerar om deras användning av webbplatsen (inklusive deras IP-adresser) samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera det insticksprogram som finns tillgängligt via länken nedan. Den aktuella webbadressen är https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Detta insticksprogram förhindrar att information om ditt besök på webbplatsen översänds till Google Analytics. Programmet förhindrar dock inte att andra parter genomför analyser.

APSIS One
We use APSIS One to analyse website behaviour of visitors for the purpose of improving our services, providing adaptive web content and serving tailored marketing.
Learn more.

§ 8 Insticksprogram

Shariff-lösning

1. Facebook och LinkedIn

Våra webbplatser innehåller insticksprogram för de sociala nätverken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) och LinkedIn (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. 200 Mountain View, California 94043, USA). Det är möjligt att personuppgifter om webbplatsbesökare samlas in via dessa insticksprogram och sedan överförs och kopplas till tjänsten i fråga.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB samlar inte självt in några personuppgifter med hjälp av dessa insticksprogram eller användningen av dem. För att förhindra att uppgifter överförs till tjänsteleverantören i USA utan användarens vetskap har vi infört en så kallad Shariff-lösning på vår webbplats. Den fungerar så att insticksprogrammen för sociala medier bara visas som grafik på webbplatsen. Grafiken innehåller en länk till den webbplats som insticksprogrammet avser. Du skickas bara vidare till denna webbplats om du klickar på grafiken. Denna lösning säkerställer att personuppgifter inte automatiskt överförs till de företag som tillhandahåller insticksprogrammen för de sociala medierna när du besöker vår webbplats. Om du klickar på grafiken kan uppgifter översändas till och lagras av dessa företag. Om du inte klickar på grafiken överförs inga uppgifter mellan dig och det företag som tillhandahåller insticksprogrammet. 

När du har klickat på länken till ett insticksprogram för sociala medier får företaget i fråga information om att du har besökt sidan i fråga på vår webbplats. Observera att du inte behöver ha ett användarkonto för tjänsten i fråga eller redan vara inloggad för att detta ska hända. Om du emellertid har ett användarkonto hos tjänsten i fråga och redan är inloggad när du besöker vår webbplats kopplas de uppgifter som samlas in av insticksprogrammet för sociala medier direkt till ditt konto. Om du inte vill ha uppgifterna kopplade till din profil hos tjänsteleverantören måste du logga ut från ditt användarkonto innan du klickar på länken till ett insticksprogram för sociala medier.

Observera att FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB inte kan påverka om och i vilken utsträckning tjänsteleverantörerna i fråga samlar in personuppgifter. Vi vet inte i vilken omfattning eller i vilket syfte de insamlade uppgifterna lagras, eller hur länge. Vi anser dock att man måste anta att åtminstone IP-adressen och information om den enhet som används samlas in och används av insticksprogrammen för sociala medier. Det är också möjligt att tjänsteleverantörerna i fråga använder cookies.

Läs integritetsmeddelandena direkt på webbplatserna för företagen i fråga för att ta reda på omfattningen av och syftet med varje tjänsteleverantörs datainsamling och hur dina uppgifter behandlas och används. Där finns också information om dina rättigheter till dataskydd och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

LinkedIn Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, California 94043, USA

2. XING

Vi har en knapp för nätverket XING på vår webbplats. När du klickar på denna knapp skapas genast en anslutning mellan din webbläsare och de servrar som tillhör XING AG (nedan kallat XING), som tillhandahåller XING-knappsfunktionerna. XING lagrar inga av dina personuppgifter till följd av att du besöker denna webbplats. XING lagrar inte ens IP-adresser. Det görs inte heller någon analys av ditt användarbeteende med hjälp av cookies kopplad till tryck på XING-knappen. Du kan ta del av aktuella uppgifter om dataskydd som rör XING-knappen samt kompletterande information på dessa webbsidor:

För dataöverföring till USA kan det för närvarande inte finnas några lämpliga garantier. Det finns begränsningar i skyddet av personuppgifter som härrör från det faktum att säkerhetsmyndigheter enligt amerikansk lagstiftning kan få tillgång till uppgifter som överförs från EU till USA och använda dem utan begränsningar i den utsträckning absolut nödvändigt. Som den berörda personen kanske du inte kan vidta rättsliga åtgärder mot sådan användning även om du inte är medborgare i USA.

§ 9 Hyperlänkar

På vår webbplats finns det så kallade hyperlänkar till andra leverantörers webbplatser. Om du klickar på dessa hyperlänkar går du direkt till de andra leverantörernas webbplatser. Du märker detta bland annat genom att webbadressen ändras. FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB kan inte påverka innehållet på eller utformningen av dessa andra leverantörers webbsidor. Därför gäller givetvis inte de utfästelser som görs i detta meddelande om skydd av personuppgifter leverantörernas webbsidor. Ta reda på hur dessa organisationer behandlar personuppgifter genom att besöka deras webbplatser.

§ 10 De registrerade personernas rättigheter

Som registrerad person har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter i fråga om behandlingen av personuppgifter:

 • Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan särskilt begära att få information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter eller att invända mot sådan behandling, rätten att inge klagomål, varifrån personuppgifterna kommer om de inte har samlats in av oss, om personuppgifterna ska överföras till ett tredje land eller till en internationell organisation och en eventuell förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, med meningsfull information om denna process i tillämpliga fall.
 • Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen kan du kräva att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
 • Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl som rör ett allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen kan du kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider deras korrekthet, om behandlingen är olaglig eller om vi inte längre behöver personuppgifterna men du motsätter dig att de raderas eftersom du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har också rätt att kräva att behandlingen begränsas i enlighet med artikel 18 i dataskyddsförordningen om du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i dataskyddsförordningen. 
 • Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har du rätt att begära att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Följden av detta blir att vi inte får fortsätta med den databehandling som är beroende av detta samtycke.
 • Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifterna till den tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsynen av vårt företag är:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
Fax: 08-652 86 52
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 
Webbplats: https://www.datainspektionen.se 

§ 11 Rätten att göra invändningar

När dina personuppgifter behandlas på basis av berättigade intressen enligt artikel 6.1f i dataskyddsförordningen har du rätt att i enlighet med artikel 21 i dataskyddsförordningen göra invändningar mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation. Du kan också invända mot att uppgifterna används för direkt marknadsföring. I fråga om direkt marknadsföring har du en generell rätt att göra invändningar, utan att behöva hänvisa till någon specifik situation.

§ 12 Datasäkerhet och säkerhetskopiering

Vi förbinder oss att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter med största möjliga sekretess. Vi har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika att de personuppgifter om dig som vi lagrar manipuleras, förloras eller missbrukas. Vi gör regelbundna kontroller och uppdateringar av dessa åtgärder för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Bland annat använder vi erkända krypteringsmetoder (SSL eller TLS). Vi måste emellertid framhålla att internets struktur är sådan att möjligheten finns att andra personer eller institutioner som vi inte har något ansvar för inte följer reglerna om skydd av uppgifter eller de ovan beskrivna säkerhetsåtgärderna. Det finns en risk att okrypterade data som till exempel skickas i ett e-postmeddelande kan läsas av tredje part. Vi har inga tekniska möjligheter att förhindra detta. Användaren ansvarar för att skydda de uppgifter som han eller hon får mot missbruk, genom kryptering eller på annat sätt.

Kontakta oss gärna på den adress som anges i avsnitt 1 om du har några frågor.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00