Hoppa till innehållet

Specialsmörjmedel

Inom livsmedelsindustrin är användningen av livsmedelsgodkända smörjmedel a och o. Vid ett så känsligt och krävande område, som vid tillverkning och bearbetning av livsmedel, drycker eller djurfoder, är det oerhört viktigt att använda ett smörjmedel som uppfyller både de högsta säkerhetskraven och som samtidigt har bäst teknisk prestanda.

CASSIDA heter vårt sortiment av Specialsmörjmedel och är designat för att just uppfylla alla dessa högt ställda krav. Alla CASSIDA-produkter är NSF-registrerade, och tillverkningsanläggningarna för CASSIDA är certifierade enligt ISO 21469.

Mer information om vårt sortiment av livsmedelsgodkända smörjmedel hittar du nedan eller i vår broschyr CASSIDA Livsmedelsgodkända Smörjmedel - Produktsortiment.

Max execution time: 240