Hoppa till innehållet

Kraftproduktion

Kol- och gaskraftverk | Kraftverk som drivs med fossilt bränsle | Oljeborrning| Rör- och rörledningsindustrin | Vindkraft | Stationära motorer (biogas) | Kraftstationer

FUCHS erbjuder ett heltäckande urval av specialsmörjmedel för kraftverk. Vi har turbin- och hydraulsmörjmedel för kolkraftverk och specialoljor och specialfetter för vind- och vattenkraftverk – inte bara rätt produkter utan även den erfarenhet och kunskap som krävs för att samordna användning och nytta på bästa möjliga sätt. Ett antal godkännanden från tillverkare av utrustning, växlar, lager och filtersystem vittnar om våra produkters höga kvalitet och prestanda.

Mer om vindkraft

Grön el kräver gröna smörjmedel.
Läs mer

Ett färdigt oljeanalyspaket för Wind Power Gear.
Alert Wind Power Gear Test

Max execution time: 240