Preskočiť na obsah

Naši zamestnanci – základ nášho úspechu

Naši zamestnanci sú najhodnotnejším zdrojom podnikovej skupiny FUCHS Group. Znalosti, skúsenosti a odhodlanie každého jedného zamestnanca sú zárukou úspešných obchodných aktivít, inovatívnych produktových riešení a spokojnosti zákazníkov.

Veľkosť a organizačná štruktúra našej spoločnosti je zárukou krátkych komunikačných a rozhodovacích kanálov, vďaka ktorým je možná spolupráca naprieč rôznymi špecializovanými sférami bez bariér v podobe byrokratických prekážok. Pre našich zamestnancov to znamená široké spektrum úloh a množstvo príležitostí na prezentovanie svojich nápadov a rozvoj po odbornej aj osobnej stránke.

K 31. decembru 2021 mala podniková skupina FUCHS Group 5 976 zamestnancov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celkový počet zamestnancov zvýšil o 248, čo predstavuje nárast o 4,3 %.

 

Kontakt
Telefón:+421948720028