Preskočiť na obsah

Vytrvalý zakladateľ

Príbeh Fuchsu odráža odvahu Rudolfa Fuchsa, podnikateľa, ktorý mal pri založení spoločnosti v roku 1931 iba 21 rokov. Nenechal sa odradiť svetovou hospodárskou krízou a v máji 1931 založil v Mannheime spoločnosť „RUDOLF FUCHS“.

Prvým miestom podnikania bol jednoduchý box na bitúnku v Mannheime. Rudolf Fuchs tam plnil „Guaranteed Pennsylvania Motor Oil“ do kanistrov. Označil ich značkou PENNA PURA a predával ich prepravným spoločnostiam v prístave v Mannheime.

Už vtedy bolo najvyššou prioritou rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Rudolf Fuchs sa napríklad nebál ísť osobne na bicykli po Mannheime s plechovkou oleja, keď zákazník súrne potreboval mazivo. Aj keď Fuchsov bicykel odvtedy ustúpil iným dopravným prostriedkom, v centre našich aktivít sú aj dnes naši zákazníci a ich potreby.

Prístav Mannheim - tu Rudolf Fuchs predával svoje výrobky dopravným spoločnostiam.

Zakladateľ spoločnosti Rudolf Fuchs.

PENNA PURA - prvá značka spoločnosti.

Odvážny krok: od predaja k výrobe

Predaj v spoločnosti RUDOLFA FUCHSA raketovo vzrástol. Firemný bicykel bol nahradený osobným autom. Bol prijatý prvý pomocný personál a predajný program sa postupne rozrástol na dve desiatky rôznych položiek. Rudolf Fuchs sa ale neuspokojil len s dovážanými a kupovanými špecialitami.
V roku 1936 vytvoril prvé úspešne vlastné produkty - letné a zimné prevodové oleje, vyrábané podľa receptúr obvyklých v priemysle.
V roku 1937 získal Rudolf Fuchs pozemok pripravený na výstavbu vo Friesenheimer Insel, kde je dodnes sídlo spoločnosti. Výkopové práce si robili samotní zamestnanci so šéfom firmy na čele. Slávnostné otvorenie novej budovy v roku 1939 znamenalo aj rozbeh vlastnej výroby spoločnosti. Rudolf Fuchs vypracoval prvé ručne písané recepty a stanovil výrobné pokyny.

 

Najstarší cenník spoločnosti RUDOLF FUCHS.

Prvá cisterna s reklamou značky.

Prvý nákladný automobil Fuchsu.

Ťažké roky

Hrozilo vypuknutie 2. svetovej vojny. V januári 1939 sa dovoz dôležitých pennsylvánskych olejov zastavil. Čoskoro zlyhali aj ďalší dôležití dodávatelia. Okrem problémov so zásobovaním bol aj personálny nedostatok. Väčšina mužských členov pracovnej sily FUCHS bola povolaná. Keďže dopravné a prepravné spoločnosti - hlavní spotrebitelia výrobkov FUCHS museli obmedziť svoje prevádzky a sprístupniť svoju flotilu ozbrojeným silám, Rudolf Fuchs potreboval získať nových zákazníkov. Tých sa podarilo nájsť v priemyselnom sektore. Úlohou bolo vyvinúť priemyselné oleje. Nebolo to vždy jednoduché, ale flexibilita Fuchsu sa vyplatila. Keď nebolo k dispozícii žiadne vhodné mazivo, spoločnosť FUCHS v krátkom čase vyvinula nový produkt.Vývoj v centre pozornosti: prijatie prvého chemika

Dnes sú technologicky vyspelé, procesne orientované a holistické riešenia mazív ústredným faktorom úspechu spoločnosti FUCHS. Naša celosvetová sieť expertov spĺňa požiadavky zákazníkov na globálnej úrovni rýchlym a efektívnym prepojením oblastí špeciálnych odborných znalostí. Základ toho bol položený v roku 1946, keď bol do spoločnosti prijatý prvý chemik. Dnes viac ako 500 inžinierov a vedcov pracuje na viac ako 600 výskumných projektoch v 22 laboratóriách po celom svete v oblasti výskumu a vývoja a zaisťuje, že dokážeme dodávať vysokokvalitné, technologicky vyspelé mazivá - od štandardných až po špeciálne riešenia na mieru jednotlivým zákazníkom.

Ručne písaný recept na mazivo určené na ložiská.

Prvé laboratórium spoločnosti.

V spoločnosti FUCHS si rýchlo uvedomili, aký je výskum a vývoj dôležitý pre úspech v oblasti špeciálnych obchodov s mazivami.

Mazivá FUCHS berú motoršport útokom

Rudolf Fuchs už v ranom štádiu rozpoznal možnosti motoristického športu a reklamy. Po 2. svetovej vojne ako jedna z prvých spoločností na výrobu mazív sponzorovala spoločnosť FUCHS prosperujúci motoristický šport a založila závodný servisný tím. Od roku 1948 boli závodné servisné tímy FUCHS čoskoro na všetkých dôležitých pretekárskych dráhach. Renomovaní jazdci používali pretekársky olej PENNA PURA RC.

Začiatok novej éry

Skutočnou vášňou Manfreda Fuchsa bolo umenie. Jeho otec Rudolf Fuchs, zakladateľ Fuchsu, ho však nasmeroval, aby namiesto toho študoval praktický predmet - preto sa v roku 1958 namiesto zápisu na výtvarnú akadémiu rozhodol študovať obchod na univerzite v Mannheime.

Len o rok neskôr rodinu zasiahla tvrdá rana keď zomrel Rudolf Fuchs. Jeho syn prevzal zodpovednosť za rodinnú firmu. Popri štúdiu absolvoval učňovské roky vo firme a po promócii v roku 1963 prevzal opraty vo veku iba 24 rokov. V tejto novej funkcii bola jeho kreativita obrovským prínosom - z regionálnej spoločnosti „vytesal“ globálneho hráča v odvetví mazív. S viac ako tromi desiatkami akvizícií po celom svete zrealizoval svoju víziu o globálnej spoločnosti.

 Prvé kroky ku globálnej spoločnosti, bližšie k zákazníkovi:

V 60. rokoch 20. storočia sa FUCHS neustále rozvíjal aj za hranicami Nemecka. Prvé zahraničné dcérske spoločnosti boli založené vo Francúzsku a Španielsku v roku 1968. Medzinárodná expanzia sa rýchlo rozvíjala. Čoskoro nasledovali ďalšie dcérske spoločnosti v Rakúsku, Švédsku a Taliansku. FUCHS sa presadil aj mimo Európy, napríklad v Brazílii. V roku 1981 sa FUCHS presadil aj v Austrálii a USA.  

V roku 1985 bol FUCHS jednou z prvých nemeckých spoločností, ktoré podpísali dohodu o spoločnom podniku v Číne - predpoklad pre prvé výrobné zariadenie v Yingkou. Dnes FUCHS nájdete všade tam, kde nás potrebuje viac ako 100 000 zákazníkov – vo viac ako 50 krajinách po celom svete.Podnikateľská vízia: FUCHS uvedený na burzu

S cieľom finančne podporiť početné expanzie sa Manfred Fuchs, jeho matka a jeho dve sestry rozhodli v roku 1985 uviesť spoločnosť na burzu. Avšak v budúcnosti si rozhodujúcu volebnú väčšinu chcela rodina udržať. Preto boli pôvodne vydané prioritné akcie. Akcie boli umiestnené verejnou ponukou za cenu 100 DM za každú akciu v hodnote 50 DM. Akcie boli schválené na obchodovanie a oficiálne kótovanie na burzách vo Frankfurte a Stuttgarte. Obchodovanie aj oficiálne kótovanie sa začalo 30. januára 1985. V nasledujúcom roku FUCHS vstúpil na burzu aj s kmeňovými akciami. Väčšina hlasovacích podielov však vždy zostala vo vlastníctve  rodiny aj pri zvyšovaní základného imania v nasledujúcich rokoch, na ktorých sa rodina vždy podieľala. S burzovou hodnotou niečo vyše 5 miliárd eur je dnes FUCHS jednou z najhodnotnejších a najúspešnejších akcií na MDAX. Akcionári sa za posledných 20 rokov tešili z nárastu hodnoty o približne 9 000 percent.

Kľúčoví hráči firmy a rodiny na začiatku burzového obchodovania s prioritnými akciami na Frankfurtskej burze.

Historický kmeňový podielový list FUCHS.

Úvodný dokument Fuchsu na burze.

Ďalšia generácia: Stefan Fuchs sa ujíma vedenia

Potom, čo viedol spoločnosť 41 rokov a z regionálneho výrobcu mazív vybudoval globálneho lídra na trhu a v technológiách, Dr. Manfred Fuchs opustil predstavenstvo a jeho nástupcom sa stal jeho syn. So Stefanom Fuchsom prevzala vedenie skupiny tretia generácia rodiny 1. januára 2004. Po vymenovaní 35-ročný absolvent podnikového manažmentu predtým pracoval dva roky v sektore auditu a tri roky vo FUCHS v Severnej a Južnej Amerike, kým sa v roku 1999 stal členom výkonnej rady zodpovedným za podnikanie v Európe. Manfred Fuchs nakoniec prešiel do dozornej rady, kde mal do roku 2017 pôsobiť ako podpredseda.Vizionárske investície: FUCHS uvádza na trh najväčší investičný program v histórii spoločnosti

S cieľom pokračovať v ziskovom a udržateľnom raste aj v budúcnosti, FUCHS spustil najväčší investičný program vo svojej histórii v roku 2016. V rokoch 2016 až 2018 bolo investovaných približne 300 miliónov eur do rozšírenia závodov a výstavby nových výrobných zariadení – celosvetovo. Napríklad v USA a Južnej Afrike boli postavené nové závody na výrobu mazív. Nové výrobné zariadenia boli postavené v Austrálii a Švédsku. V čínskom meste Wujiang bol otvorený závod na výrobu vysoko špeciálnych mazív. Okrem toho sa výrazne rozšírila a zmodernizovala ázijská centrála a centrum výskumu a vývoja v Šanghaji. V nasledujúcich rokoch sa do rastu naďalej investovalo v priemere 100 miliónov eur ročne. Naposledy pri výstavbe nového závodu na výrobu polymočoviny v Kaiserslauterne a novej administratívnej budovy v Mannheime.

Najmodernejší závod vo Fors vo Švédsku spĺňa najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Nový závod v Austrálii sa vyznačuje vysokým stupňom digitalizácie, automatickým vysokorýchlostným plnením a potrubím a nádržami odolnými voči korózii.

Okrem výrobného závodu PU sa areál Kaiserslautern rozšíril aj o nový výškový sklad, dve výrobné haly a nové kancelárske priestory.

Začiatok novej cesty: iniciatíva FUCHS2025

Autonómna jazda, e-mobilita, nové digitálne obchodné modely a potreba udržateľného podnikania – na splnenie týchto výziev spúšťa FUCHS v roku 2018 iniciatívu FUCHS2025, ktorá sa bude venovať témam kultúry, stratégie a štruktúry. Cieľ: vybudovať silné stránky a zladiť našu organizáciu globálne, aby sme realizovali našu víziu byť prvou voľbou – to znamená byť prvou voľbou pre našich zákazníkov, obchodných partnerov, investorov, budúcich zamestnancov.

Nové riešenia si vyžadujú nové spôsoby fungovania. A nové spôsoby fungovania vyžadujú nový prístup a nové zmýšľanie.

Šesť strategických pilierov tvorí základ stratégie FUCHS2025. Sú to hlavné princípy na dosiahnutie našej vízie FUCHS2025.

Na nové výzvy reagujeme novým spôsobom myslenia – postojom, ktorý cieľavedomým spôsobom zosúlaďuje stratégiu, štruktúru a kultúru.

Kontakt
Telefón:+421948720028