Preskočiť na obsah

Služby

Zaistiť si ziskovosť výroby v medzinárodnej konkurencii a súčasne nezabúdať pri tom myslieť na budúcnosť je výzvou pre každú výrobnú spoločnosť. Neustále zdokonaľovanie všetkých výrobných procesov je toho základným predpokladom. Mazivá, či už hovoríme o priemyselných olejoch a tukoch alebo kvapalinách na obrábanie kovov, priamo aj nepriamo zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní efektívnosti vo výrobnej sfére. Spoločnosť FUCHS čerpajúc zo svojej dlhoročnej procesnej expertízy ponúka modulárne služby v odvetví riadenia mazív (CPM), ktoré v krajnom prípade môžu zahŕňať dokonca až kompletnú realizáciu procesu riadenia mazív príslušného zákazníka.

Kontakt
Telefón:+421948720028