Preskočiť na obsah

Upozornenie

V snahe o zachovanie čo najväčšej jednoduchosti textov obsiahnutých na tomto webovom portáli často používame mužský rod. V týchto prípadoch samozrejme myslíme na osoby mužského aj ženského pohlavia.

Kontakt

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.
Konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Kolenčík
Štúrova 51 97701 Brezno / Slovakia
Telefón: +421 48 28 58 750
E-mail: kolencik@fuchs.sk 

Povolenie na používanie, kopírovanie a distribúciu dokumentov zverejnených spoločnosťou FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. na tomto internetovom serveri sa týmto udeľuje za podmienky, že každá kópia bude obsahovať oznámenie o ochrane autorských práv v kompletnom znení, a že žiadna časť tejto dokumentácie sa nebude používať na komerčné účely a bude obmedzená výlučne na použitie na informačné účely v rámci organizácie.

Všetky informácie zverejnené na tomto internetovom serveri sa poskytujú v danom stave bez akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo odvodených, okrem iného vrátane záruk vzťahujúcich sa na obchodovateľnosť, vhodnosť na konkrétny účel alebo neporušenie. Ktorýkoľvek dokument od spoločnosti FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. môže príležitostne meniť alebo dopĺňať ľubovoľné informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke.

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

Kontakt
Telefón:+421948720028