Preskočiť na obsah

Obrábanie kovov

Obrábacie dielne | Odstraňovanie odrezkov | Ťahanie a lisovanie | Kalenie

FUCHS je jedným z celosvetovo najrenomovanejších výrobcov mazív pre všetky oblasti obrábania kovov vrátane procesov strojného obrábania, formovania a kalenia. Mnoho procesov využívaných v rámci týchto výrobných technológií dokáže hladko prebiehať len v prípade použitia špeciálne vyladených mazivových riešení. Rovnako dôležité je zohľadňovať aj obslužný personál, stroje, náradie, obrobky, dobu uskladnenia a prepravné trasy. Mazivá a roztoky na ochranu pred koróziou FUCHS významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu produktivity a znižovaniu procesných nákladov.

Stiahnuť materiál

Max execution time: 240