Preskočiť na obsah

Súlad ekonomických, ekologických a sociálnych aktivít

Spoločnosť FUCHS považuje udržateľnosť za kľúčový prvok správneho riadenia podniku. Smernica o udržateľnosti zverejnená v roku 2012 obsahuje normy pre zodpovedné obchodné praktiky a je považovaná za záväzný rámec v oblasti udržateľnosti pre globálne obchodné aktivity tejto podnikovej skupiny. Na základe vyššie uvedeného predpokladu sa spoločnosť FUCHS zameriava na tri ústredné ciele v oblasti udržateľnosti, ktoré sú z prevádzkového hľadiska podporované komplexným systémom výkonnostných indikátorov a sú zdokumentované vo výročnej Správe o udržateľnosti.

Ekonomická sféra: Naším cieľom je spoľahlivo a sústavne zvyšovať firemnú a akcionársku hodnotu.

Ekologická sféra: Snažíme sa chrániť vzácne prírodné zdroje ako pôdu, vodu a vzduch.

Sociálna sféra: Preberáme na seba zodpovednosť za našich zamestnancov a spoločnosť ako takú.

Kontakt

Ing. Miroslav Kolenčík
Managing director

Email:
kolencik@fuchs.sk

Kontakt
Telefón:+421948720028