Preskočiť na obsah

Inovácie a technologické vodcovstvo pre mazivá

Inovačné zdroje na najvyššej úrovni sú hlavným hnacím motorom obchodného modelu spoločnosti FUCHS. Spoločnosť FUCHS exceluje vďaka nadpriemernej rýchlosti zavádzania inovácií v danom odvetví a vysokému stupňu špecializácie. Cieľom je neustále rozvíjať potenciál mazív; to znamená zvyšovať účinnosť a zároveň predlžovať životnosť produktov, vyvíjať multifunkčné mazivá a inovatívne produkty reagujúc na nové technické a regulačné požiadavky a zdokonaľovať využívanie energie, procesy a efektívnosť po stránke nákladov. Okrem toho sa zaväzujeme k plneniu cieľov v oblasti udržateľnosti a kladieme si za cieľ vyvíjať mazivové riešenia, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov.

V rámci podnikovej skupiny FUCHS Group sa kladie mimoriadny význam na oblasť výskumu a vývoja. Spoločnosť má v súčasnosti rozbehnutých viac ako 600 projektov v oblasti výskumu a vývoja, ktorých cieľom je posudzovať potenciál nových technológií, ako sú nano-technológie alebo minimalizácia množstva maziva. Na týchto projektoch pracuje približne 400 technikov a vedcov v 25 laboratóriách po celom svete. Približne 10 % laboratórnych zamestnancov pracuje v oblasti výskumu a vývoja – a spoločnosť FUCHS naďalej investuje do ďalšieho rozširovania svojich technických a personálnych kapacít. Ultra-moderné technologické stredisko v podnikovej centrále v Mannheime koordinuje medzinárodnú sieť expertov, syntetizuje odborné poznatky a podporuje šírenie poznatkov vyplývajúcich z globálnych požiadaviek.

Výskum a vývoj šitý na mieru požiadaviek zákazníkov

Spoločnosť FUCHS sa angažuje v oblasti výskumu, ktorý sa vždy úzko zameriava na konkrétny účel použitia a prebieha priamo u zákazníka alebo v spolupráci s ním, s cieľom optimálne prispôsobiť mazivá konkrétnemu procesu a požiadavkám týkajúcim sa strojov. Spoločnosť FUCHS okrem toho prikladá mimoriadnu dôležitosť základnému výskumu, nepretržite sa angažuje v interdisciplinárnych výskumných projektoch a rozvíja partnerskú spoluprácu s univerzitami, akademickými inštitúciami, firmami v biotechnologickej oblasti a zákazníkmi, ako sú výrobcovia pôvodného vybavenia (OEM). Spoločnosť FUCHS disponuje rozsiahlymi laboratóriami a má k dispozícii bohaté kapacity na realizáciu simulácií. Vývoj produktov je sprevádzaný sériami náročných testov. Všetky mazivá používané v oblasti zdravotnej techniky sa podrobujú testom na cytotoxicitu a prípadný potenciál na poškodzovanie buniek a tkanív. Spoločnosť FUCHS je jedným z mála výrobcov mazív, ktorí realizujú testy tohto druhu.

Kontakt
Telefón:+421948720028