Preskočiť na obsah

Mazivá na spracovanie kovov

V súčasnosti je moderné chladiace mazivo alebo mazivo na tvárnenie kovov vystavené rozmanitým nárokom. Chladiace mazivá na obrábanie kovov musia byť účinné, hospodárne a nesmú obsahovať zložky škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. V procesných reťazcoch nasledujúcich po obrábaní kovov zohrávajú z hľadiska spoľahlivosti výroby a kvality výrobkov rozhodujúcu úlohu špeciálne čistiace roztoky a spoľahlivé prípravky na prevenciu korózie kompatibilné s uskutočňovaným procesom. Spoločnosť FUCHS ponúka nielen špičkový sortiment mimoriadne účinných mazív, ale zároveň disponuje procesnou expertízou, ktorá je ideálna na uspokojovanie špecifických požiadaviek vo sfére obrábania kovov.

Max execution time: 240