Preskočiť na obsah

ECOCOOL

Chladiace mazivá miešateľné s vodou v produktovom rade ECOCOOL sú v zmysle spotreby mimoriadne trvácne a hospodárne. Vďaka ich vynikajúcim mazacím vlastnostiam pomáhajú dosahovať extrémne vysokú účinnosť obrábania a rezania.

Max execution time: 240