Preskočiť na obsah

Cement, vápno a sadra

Cement | Vápno | Sadra

Stroje používané pri výrobe cementu sú vystavené enormnej záťaži. Okrem silných vibrácií pri rozbíjaní a drvení ťažkých kameňov, extrémne teploty dosahované v peciach kladú obrovské nároky na príslušné vybavenie – a teda aj na jeho mazanie. Spoločnosť FUCHS LUBRITECH v súčinnosti s výrobcami vybavenia a strojov vyvíja inovatívne špeciálne mazivá pre drviče, mlyny, rotačné pece alebo valcové lisy. Týmto spôsobom sa snažíme prichádzať s riešeniami, ktoré sú úzko špecializované na konkrétny účel použitia, aby účinne chránili kľúčové časti strojov pred opotrebením, predlžovali intervaly údržby – a zvyšovali životnosť zariadení.

Stiahnuť materiál

Max execution time: 240