Preskočiť na obsah

GEARMASTER

GEARMASTER sú prevodové oleje prvotriednej kvality s vynikajúcou stálosťou pri pôsobení tepla alebo pri účinku starnutia a majú aj mimoriadne vlastnosti v súvislosti s ochranou pred opotrebením. Tieto mazacie kvapaliny špičkovej kvality umožňujú efektívne prevádzkovať náročné produkčné a výrobné procesy, ako aj dosahovať vysokú mieru využitia strojov, dlhšie intervaly medzi výmenami oleja a zníženie počtu servisných a údržbárskych zásahov.

Max execution time: 240