Preskočiť na obsah

Kľúčové technológie

Prelomová technológia XTL pre novú generáciu automobilových mazív umožnila dosiahnuť významný pokrok v oblasti znižovania spotreby. Výrobky na základe novo vyvinutej technológie XTL si získavajú obdiv vďaka ľahšiemu štartovaniu za studena a nižšej spotrebe paliva aj oleja, pričom zároveň prinášajú vynikajúcu stálosť pri postupnom starnutí a špičkovú spoľahlivosť prevádzky. XTL je inovatívna technológia prípravy zmesi s optimalizovanými charakteristikami tekutosti a jedinečnou reakciou viskozity na meniacu sa teplotu. Spoločnosť FUCHS je hnacím motorom inovácií v tejto oblasti.

Spoločnosť FUCHS pomocou technológie CPX začiatkom roka 2012 stanovila nový míľnik v oblasti prevencie korózie. Ide o revolučnú technológiu v oblasti voskovej konzervácie. Technológia CPX predlžuje protikoróznu ochranu a optimalizuje výrobný proces vďaka tomu, že nadobúda formu povlaku pripomínajúceho gél.

Spoločnosti FUCHS sa prostredníctvom produktu ECOCOOL PHH AL podarilo vyvinúť univerzálne použiteľné chladiace mazivo určené do oblasti letectva, ktoré je vhodné pre všetky druhy materiálových skupín, neobsahuje bór ani biocídy a spĺňa požiadavky noriem REACH a TSCA. Na to, aby získal osvedčenie na použitie v spoločnosti Lufthansa Technik, okrem materiálov na výrobu motorov bežne používaných na trhu (titán, nikel a zliatiny hliníka) musel tiež úspešne absolvovať test zameraný na staršie, mimoriadne pevné typy ocele.

TITAN GT1 0W20 je revolučný motorový olej s nízkou viskozitou bez obsahu zinku, ktorý bol uvedený v 90. rokoch, a prvý motorový olej najvyššej akosti bez obsahu zinku tvoriaci technologickú platformu, ktorá dokazuje, že aj pri skombinovaní revolučnej technológie prímesi bez obsahu zinku s v tom čase ultra-nízkou hladinou viskozity je reálne možné úspešne absolvovať aj tie najnáročnejšie režimy testovania motorov. Keďže už v čase, keď koncept udržateľnosti vonkoncom nebol priemyselným štandardom, pozostával z 50 % z obnoviteľných surovín, ide o motorový olej, ktorý nepochybne predbehol svoju dobu.   

Novo vyvinutý olej RENOLIN Xtreme Temp 46 je výnimočný produkt v zmysle konceptu udržateľnosti. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu umožňuje vo sfére mobilnej hydrauliky potenciálne dosiahnuť 3 až 6 % úsporu paliva.

Produktový rad RENOLIN ZAF B HT exceluje vďaka vysokej odolnosti voči oxidácii a teplotným extrémom a vynikajúcim charakteristikám v oblasti ochrany proti opotrebeniu. Inovatívna technológia prímesi bez obsahu zinku a popola v kombinácii s vybranými rozpúšťadlovými rafinátmi na báze minerálnych olejov je zárukou špičkových vlastností hydraulického a prevodového oleja.

Spoločnosť FUCHS prostredníctvom svojho produktového radu ANTICORIT CPX vyvinula novú formulačnú kategóriu pre dlhodobú protikoróznu ochranu (10 rokov). Nový voskový systém je zárukou kontrolovanej inhibície stekania pri zvýšených aj bežných teplotách bez toho, aby došlo k obmedzeniu prieniku do medzier a prírub. Zároveň sa jednoducho odstraňuje. Jednotlivé parametre, ako čas schnutia, sklon k stekaniu, trvácnosť protikoróznej ochrany a pružnosť povlaku, sa dajú prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Technológia CPX je mimoriadne univerzálna a vhodná na rôzne účely použitia, či už je to ochrana dutín, dlhodobé skladovanie, alebo ochrana počas prepravy.

Spoločnosti FUCHS sa uvedením výrobku GLEITMO SFL 9025 podarilo vyvinúť suchý povlak, ktorý obsahuje tuhé mazivo a aplikuje sa na diely prevodovky v automobilovom priemysle. Tento povlak sprostredkúva proces riadeného rozkladu, ktorý pôsobí počas prvých niekoľkých prevádzkových hodín prevodovky a vedie k významnému predĺženiu životnosti.

Nový produkt RENOLIN GEAR VCI predstavuje priemyselný prevodový olej najvyššej kvality, ktorý kombinuje vlastnosti špičkového prevodového oleja so spoľahlivou protikoróziou ochranou. Vďaka svojej protikoróznej ochrane v plynnom skupenstve zaručuje spoľahlivú dlhodobú ochranu a používa sa v prevodovkách, ktoré mávajú dlhé prestoje alebo sa dlhodobo uskladňujú.

WISURA FSP 5002 je špičkový olej na rezanie a tvárnenie kovov, ktorý neobsahuje zlúčeniny chlóru, vďaka čomu sa z neho stáva komplexná inovácia v tomto produktovom odvetví.

Vďaka chladiacemu mazivu ECOCOOL GLOBAL 10 sa nám podarilo vyhovieť rôznym požiadavkám a odlučovacím špecifikáciám leteckého priemyslu. Tento produkt vyvinutý špeciálne na obrábanie hliníkových a titánových zliatin dosahuje súlad s legislatívou platnou v 19 krajinách s najrozvinutejším leteckým priemyslom. Neobsahuje DEA, TEA, DCHA, chlór, formaldehyd, silikón ani bór a je mimoriadne odolný voči mikrobiologickej kontaminácii. Okrem toho sa vyznačuje špičkovou stálosťou pri vystavení pôsobeniu tvrdej vody, nemá tendenciu tvoriť penu a je tiež navrhnutý na použitie s mimoriadne mäkkou vodou. Toto chladiace mazivo úspešne absolvovalo komplexné laboratórne testy v súlade s obrábacími protokolmi popredných leteckých spoločností a dokázalo potvrdiť veľké očakávania, ktoré doň vkladali medzinárodní zákazníci z mnohých priemyselných odvetví.

Kontakt
Telefón:+421948720028