Preskočiť na obsah

Politika kvality

POLITIKA KVALITY FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. so sídlom v Brezne je obchodno – poradenská a servisná spoločnosť. Predmetom jej činnosti je obchodno - poradenská činnosť, poskytovanie servisu zákazníkom, predaj priemyselných mazív, ochranných proti koróznych prostriedkov, základových a motorových olejov, prísad, ako aj iných týmto príbuzných výrobkov.

Kvalita našej činnosti je v súlade s požiadavkami našich zákazníkov, účelom použitia, zákonnými predpismi a normami. Jednou z ciest k prosperite spoločnosti je čo najširšie uplatnenie výrobkov na Slovenskom trhu.

Na dosiahnutie stanoveného cieľa si spoločnosť stanovila nasledujúce kritéria:
- Neustále sledovať a uspokojovať potreby zákazníkov
- Plánovať, realizovať, merať a trvalo zlepšovať procesy v spoločnosti za aktívnej účasti všetkých zamestnancov
- Predchádzať chybám a nedostatkom dôsledným uskutočňovaním preventívnych a nápravných opatrení
- Rozvíjať zodpovednosť pracovníkov za priebeh procesu a kvalitu výrobkov
- Zvyšovať odbornú spôsobilosť a uvedomelosť zamestnancov ich systematickým vzdelávaním
- Pravidelne hodnotiť funkčnosť systému manažérstva kvality.

V Brezne dňa 24.5.2016
Ing. Miroslav Kolenčík (konateľ spoločnosti)

Originál dokument na stiahnutie

Kontakt
Telefón:+421948720028