Preskočiť na obsah

Priemyselné mazivá

Či už je to generovanie a prenos energie, znižovanie či prenos hnacích síl, tvorbu studeného alebo stlačeného vzduchu, prípadne iný účel použitia v oblasti obrábacích strojov a mnohých iných sférach výroby, priemyselné mazivá zohrávajú vždy mimoriadne dôležitú úlohu. Mnohé procesy dokážu hladko prebiehať len pri použití špeciálne koncipovaných mazivových riešení. V tomto prípade sa musia brať na zreteľ najmä bezpečnosť, strojné zariadenia, procesy a systémy Priemyselné mazivá FUCHS vo významnej miere prispievajú k zvyšovaniu produktivity a účinnosti, ako aj znižovaniu spotreby energie napr. v hydraulických systémoch, prevodovkách a mnohých ďalších formách použitia.
Navyše, biologicky rýchlo odbúrateľné mazivá od spoločnosti FUCHS sú reálnou alternatívou k mazivám na báze uhľovodíkov.

Max execution time: 240