Preskočiť na obsah

ECOCUT

Chladiace mazivá nemiešateľné s vodou ECOCUT vytvárajú drobnú olejovú hmlu a vykazujú nízke straty v dôsledku vyparovania, čím znižujú mieru expozície na pracovisku. Okrem dobrého chladiaceho účinku a vysokej účinnosti mazania ponúkajú aj priaznivé vlastnosti, pokiaľ ide o oplachovanie, povrchovú úpravu špičkovej kvality a nízku mieru vyparovania.

Max execution time: 240