Preskočiť na obsah

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

MAZIVÁ.TECHNOLÓGIE.ĽUDIA.

Táto trojica stojí uprostred nášho obchodného modelu a vytvára základ našej každodennej činnosti v globálnom meradle.

MAZIVÁ.

100 % koncentrácia

Spoločnosť FUCHS sa na 100 % zameriava na mazivá a s nimi súvisiace špeciálne prípravky a robí tak už viac ako 80 rokov. Táto spoločnosť, ktorá má v sortimente viac ako 10 000 produktov, ponúka svojim zákazníkom kompletný sortiment mazív, ktoré spĺňajú prísne národné a medzinárodné normy. Produktové portfólio je rozdelené na tieto základné kategórie: automobilové a priemyselné mazivá, kvapaliny na obrábanie kovov a mazivá na špeciálne použitie. Portfólio dopĺňa komplexný sortiment technických služieb a takých, ktoré súvisia s procesmi.

TECHNOLÓGIE.

Ucelené riešenia

Technologicky vyspelé, procesne orientované a holistické mazivové riešenia sú hlavným faktorom úspechu pre spoločnosť FUCHS. Naša celosvetová sieť odborníkov spĺňa požiadavky zákazníkov na globálnej úrovni rýchlym a efektívnym vzájomným prepájaním rôznych špecializovaných sfér odbornosti. Približne jeden z desiatich zamestnancov pracuje v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť má v súčasnosti viac ako 600 prebiehajúcich projektov v oblasti výskumu a vývoja, ktorých cieľom je nachádzať náležité odpovede na otázky požiadaviek našich zákazníkov. To nám umožňuje konsolidovať technologické vodcovstvo vo významných obchodných segmentoch. Toto nie je len otázka efektívnosti a účinnosti alebo bezpečnosti a spoľahlivosti, ale aj udržateľnosti mazív – od ich výroby až po likvidáciu.

ĽUDIA.

Osobný záväzok

S približne 5 000 vysoko kvalifikovanými a špecializovanými zamestnancami po celom svete je naším cieľom dosiahnuť stav, kedy naši zákazníci budú absolútne spokojní. Globálny tím spoločnosti FUCHS sa pokladá za dobre koordinovanú jednotku, ktorej vysoká úroveň osobnej angažovanosti prispieva rok čo rok k úspešnému príbehu spoločnosti FUCHS. Intenzívny dialóg s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi, ako aj vzťahy budované na vzájomnej dôvere, nám umožňujú vždy nájsť optimálne mazivové riešenie šité na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Kontakt
Telefón:+421948720028