Preskočiť na obsah

Náš príspevok k udržateľnému kultúrnemu, sociálnemu a vedeckému rozvoju

Angažovanosť v sociálnej sfére je našim krédom už desaťročia, pretože sme presvedčení o tom, že firemná politika by sa nemala snažiť len o plnenie cieľov udržateľnosti v oblasti hodnotového reťazca, ale aj o zvýšenie uvedomelosti, pokiaľ ide o zodpovednosť za sociálne otázky. 

Preto sa spoločnosť FUCHS vo významnej miere zapája do sociálnych projektov a podporuje prácu dobrovoľníkov, ako aj sociálnych organizácií a spolkov. Spoločnosť FUCHS ďalej sponzoruje projekty na podporu kultúrnej rozmanitosti a výmeny vedeckých poznatkov.

 

 

Kontakt

Ing. Miroslav Kolenčík
Konateľ spoločnosti

Email: kolencik@fuchs.sk 

Kontakt
Telefón:+421948720028