Preskočiť na obsah

Spoločný postup

Spoločnosť FUCHS v roku 2012 vydala vyhlásenie s poslaním spoločnosti, ktoré vzniklo preto, aby po celom svete sprevádzalo a usmerňovalo zamestnancov pri plnení si pracovných povinností. Tento model stojí na troch pilieroch, ktoré dodnes výstižne charakterizujú, prečo je spoločnosť FUCHS úspešná:

 • MAZIVÁ. Spoločnosť FUCHS sa zameriava na mazivá a ponúka riešenia pre všetky požiadavky a oblasti použitia vo sfére mazív.
 • TECHNOLÓGIE. Spoločnosť FUCHS zaujíma pozíciu technologického lídra v strategicky významných sférach použitia a jej zákazníci jej pripisujú status technologického partnera číslo jeden. Spoločnosť FUCHS okrem zamerania na svoje vlastné mazivá uplatňuje aj holistický prístup a venuje mimoriadnu pozornosť procesom, ktoré prebiehajú u zákazníkov.
 • ĽUDIA. Odhodlaná firemná kultúra spoločnosti FUCHS v kombinácii s jej lojálnou a motivovanou pracovnou silou je strategickým kľúčom k jej úspechu. Naši zákazníci sú základom tohto úspechu.

Spoločne charakterizujú nielen náš obchodný model, ale aj prístup celej spoločnosti.


Päť hodnôt poslania spoločnosti

 • Dôvera je základom nášho sebapoznania.
 • Našim zákazníkom dodávame špičkové technológie a prvotriedne služby.
 • Identifikujte a vytvárajte pridanú hodnotu spoločnosti FUCHS.
 • Vytvárajte priestor na inovácie, aby bolo možné skúmať nové alternatívy.
 • Konajte s myslením podnikateľa.
 • Motivujte zamestnancov prostredníctvom zodpovednosti a dosledovateľnosti.
 • Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči našim akcionárom, spoločnosti aj životnému prostrediu.
 • Preukazujte úctu a uznanie.
 • Správajte sa férovo voči našim partnerom a zamestnancom.
 • Rozvíjajte kultúru otvorenej diskusie.
 • Vieme dodržať slovo.
 • Zaväzujeme sa k technickému vodcovstvu.
 • Veďte si konzistentnú evidenciu o dosahovanej výkonnosti.
 • Konajte pružne a transparentne.
 • Veríme v najvyššie etické zásady a dodržiavame Kódex správania.
Kontakt
Telefón:+421948720028