Hoppa till innehållet

RENOLIN CLP 220

Produktbeskrivning

RENOLIN CLP är den senaste generationens industriella växellådsoljor med mycket goda EP-och lastbärande egenskaper. Produkten har mycket god vattenavskiljningsförmåga och rekommenderas för alla typer av slutna växlar med cirkulation eller stänksmörjning. RENOLIN CLP har speciellt goda slitageskyddande egenskaper. Produkten överträffar kraven i FZG A/8.3/90 i tillägg till det än mer krävande testet i FZG A/16.6/140. RENOLIN CLP ger mycket gott skydd mot mikropitting och slitage i rullager. Modern additiv-teknologi garanterar utmärkt slitage-och korrosionsskydd (stål och kopparhaltiga material). RENOLIN CLP har god elastomerkompabilitet och ger god smörjning och skydd åt statiskt och dynamiskt högt belastade packningar. RENOLIN CLP kan på detta vis förbättra utrustningens driftsäkerhet och öka produktiviteten.

Användningsområden

RENOLIN CLP rekommenderas till slutna industriella växellådor med både raka och snedskruna drev, cirkulations-eller plasksmörjning, med drifttemperaturer upp till 100°C och under kortare perioder upp till 120 °C. RENOLIN CLP kan användas till alla typer av applikationer där leverantören föreskriver en olja av CLP typ enligt DIN 51517-3. Produkten möter eller överträffar i många fall kraven enligt välkända växellåde-och lagertillverkare. RENOLIN CLP kan även användas i andra type av applikationer såsom högt belastade långsamtgående glid eller- rullager. RENOLIN CLP är godkänd av Siemens Flender.

Egenskaper och fördelar

• Gott korrosionsskydd
• Låg skumbildning och snabb luftavskiljning
• God vattenavskiljnigsförmåga
• Bra oxidationsstabilitet
• Mycket goda EP-och antislitageegenskaper
• Mycket gott skydd vid högt belastade lager (FE8 testen)
• Mycket gott skydd mot mikropitting
• God elastomerkompatibilitet

Branscher

-
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Telefon
+46 775 59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00