Hoppa till innehållet

Hur vi arbetar med hållbarhet

Ekonomi, ekologi och samhälle i harmoni

FUCHS ser hållbarhet som en hörnsten i sund företagsstyrning. Den riktlinje för hållbarhet som publicerades 2012 innehåller standarder för ansvarsfulla affärsmetoder och betraktas som ett bindande ramverk för koncernens globala affärsverksamhet. Baserat på detta har FUCHS ställt upp tre viktiga hållbarhetsmål som följs upp med hjälp av ett omfattande system av prestandaindikatorer och dokumenteras i den årliga hållbarhetsrapporten.

Ekonomi: Vårt mål är en varaktig och tillförlitlig ökning av företagets och aktieägarnas värde.

Ekologi: Vårt mål är att skydda de dyrbara resurserna mark, vatten och luft.

Samhället: Vi tar ansvar för våra anställda och för samhället.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00