Hoppa till innehållet

Specialsmörjmedel för spårbunden trafik

Att olika former av spårtrafik i dag anses vara ett av de miljömässigt mest hållbara sätten att resa, och att det är ett bra alternativ för att reducera utsläppen av koldioxid, är nog de flesta överens om.

Eftersom i stort sett alla smörjmedel som används vid spårtrafik riskerar att läcka ut i mark och vatten, finns det numera krav på att smörjmedlen måste vara biologiskt nedbrytbara. Norra Europa var tidigt ute med att efterfråga hållbara lösningar och flera städer är redan är i full gång med att växla om, till förmån för en mer framtidssäkrad produktportfölj med EU-certifierade produkter. Det har bidragit till att vi i Norden ligger i framkant både kunskaps- och utvecklingsmässigt inom området.

FUCHS har ett brett sortiment som täcker alla behov inom hela spårtrafik-segmentet och hjälper till att hitta bästa lösningen för de olika utmaningar som såväl fordonsägare som ägare av infrastruktur kan ställas inför.

Det här kanske också intresserar dig

Med framtidstro och optimism på spårområdet

Spårbunden trafik och hållbarhet är nyckelområden.

Läs mer

Spårbunden trafik

Smörjöversikt för spårbunden trafik.

Läs mer

Vill du veta mer?

Magnus Björnberg

Key Account Manager Specialities
070 738 94 57
magnus.bjoernberg@fuchs.com

Max execution time: 240