Hoppa till innehållet

MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 4-Str

Produktbeskrivning

ALKYLATE GASOLINE 4-STR är en alkylatbensin för fyrtaktsmotorer med bästa möjliga miljöegenskaper.

Användningsområden

ALKYLATE GASOLINE 4-STR rekommenderas till alla typer av fyrtaktsmotorer; t.ex. gräsklippare, jordfräsar, snöslungor och båtmotorer.

Egenskaper och fördelar

ALKYLATE GASOLINE 4-STR innehåller extremt låga halter av skadliga aromatiska kolväten och har därmed egenskaper som, jämfört med vanlig bensin, ger mycket tydliga hälso- och miljöfördelar. Produkten ger en renare förbränning, vilket ökar livslängden på motorn och ger en större driftssäkerhet.

Hantering och förvaring

Undvik direktkontakt med huden och undvik att inandas bränsleångor. Kan vålla skador på lungorna vid sväljning. Förvara behållaren på en väl ventilerad plats. Får ej tömmas i avlopp. Lämna begagnad vätska till miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.fuchs.com/se eller vid förfrågan. Hållbarheten är 1 år om förpackningen är öppnad och 3 år i en oöppnad förpackning.

Branscher

-

Specifikationer

-

Godkännanden

-

FUCHS rekommenderar

-
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00