Hoppa till innehållet

TITAN CVTF FLEX

Ultra High Performance CVTF särskilt utvecklad för användning i många CVT-växellådor som använder remmar eller drivkedjor i stål.

Description

TITAN CVTF FLEX is a high-performance CVT transmission oil formulated with selected base oils for use in many CVT transmissions with steel chains or pushbelts. It offers excellent wear protection, optimized low temperature properties and stable friction characteristics over the entire drain interval.

Application

TITAN CVTF FLEX is field proven and has been tested in many continuously variable automatic transmissions of different manufacturers. The service intervals of the manufacturer must be observed.

TITAN CVTF FLEX is miscible and compatible with conventional branded CVTFs. However, intermixtures with other transmission oils should be avoided in order to fully utilize the product’s benefits. Respectively a complete oil change is recommended when converting to TITAN CVTF FLEX. For information on product safety and proper disposal please refer to the latest Material Safety Data Sheet.

Advantages/Benefits

  • Universally applicable for many CVT transmissions of various manufacturers
  • Offers excellent wear protection
  • Optimized low temperature properties
  • Very stable friction characteristics over the entire drain interval
  • Specially developed additive components for good ageing and oxidation stability, as well as outstanding protection against foaming

Branscher

  • Fordon
  • Kund, eftermarknad
  • Transport

Specifikationer

-

Godkännanden

-

FUCHS rekommenderar

BMW 83 22 0 136 376
BMW 83 22 0 429 154
CHRYSLER CVTF+4
DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE
DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
FORD WSS-M2C933-A/MERCON C
GM 19260800
GM DEX-CVT
HONDA HCF-2
HYUNDAI/KIA SP-CVT1
MAZDA CVTF 3320
MITSUBISHI CVTF-J1/J4
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT
SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320
TOYOTA TC/CVT FE
VW TL 521 80 (G 052 180)
VW TL 525 16 (G 052 516)

Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00