Hoppa till innehållet

CASSIDA GREASE GTM 2

Produktbeskrivning

CASSIDA GREASE GTM 2 är ett vattenbeständigt EP smörjfett specifikt utvecklat för smörjning av maskinell utrustning inom livsmedelsindustrin samt vid tillverkning av förpackningar till livsmedel. Produkten är baserad på en kalciumsulfonatkomplextvål som förtjockningsmedel, syntetiska basoljor och speciella tillsatsmedel utvalda för att möta de hårda kraven inom livsmedelsindustrin. Registrerad som NSF H1, för användning där det finns potential för tillfällig kontakt med livsmedel. Producerad enligt FLT kvalitetsstandarder, i anläggning där HACCP revision och Good Manufacturing Practice (GMP) har implementerats och bildar del av kvalitets- och hygiensystemen ISO 9001 och ISO 21469.

Användningsområden

 • Smörjning av elmotorer, pumpar, transportband, blandare, växellådor och lager
 • Lager med medelhastighet som utsätts för ogynnsamma driftsförhållanden
 • Tungt belastade och stötbelastade applikationer

Produkten är kompatibel med de elastomerer, packningar, tätningar och färger som normalt används i smörjsystem för maskiner inom livsmedelsindustrin.

Egenskaper och fördelar

 • Excellenta egenskaper för skydd mot extrema tryck och slitage
 • Överlägsen mekanisk stabilitet, särskilt i närvaro av vatten och värme
 • Utmärkta korrosionsskyddande egenskaper
 • Förstärkt skydd mot avtvättning med vatten
 • Neutral lukt och smak

Certifikat och specifikationer

 • NSF H1
 • Kosher
 • Halal

Hantering och förvaring

Undvik hudkontakt. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnat smörjfett till en miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.fuchs.com/se eller vid förfrågan. Alla smörjmedel av livsmedelskvalitet bör förvaras separerat från andra smörjmedel, kemiska ämnen och livsmedel och ur direkt solljus eller andra värmekällor. Förvara mellan 0°C och +40°C. Förutsatt att produkten har varit lagrad under dessa förhållanden rekommenderar vi att produkten används inom 3 år från tillverkningsdatumet eller 2 år från att förpackningen öppnas.

Branscher

 • Livsmedel
 • Maskiner, utrustning
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00