Hoppa till innehållet

RENOLIN SILVERSCREW 68

Produktbeskrivning

RENOLIN SILVERSCREW serien har utvecklats för att möta de ökande kraven på luftkompressoroljor. Specifikt i skruvkompressorer, så kan det ske en intensiv turbulens med den kylande oljan och det atmosfäriska syret under kompressionsprocessen med höga tryck och höga temperaturer. Vid en utloppstemperatur av upp till 110 °C, så utsätts oljan för kraftig oxidation vilket accelererar åldring av oljan. Genom att välja högkvalitativa basoljor och mycket verkningsfulla additiv då luftkompressoroljan formuleras, så förhindras åldring av oljan och en lång samt jämn drift aktiveras.
Luftkompressoroljorna i RENOLIN SILVERSCREW serien har mycket god luftavskiljande förmåga och låg tendens till skumbildning. På grund av den mycket goda åldringsstabiliteten och låga koksbildningen, så kan dessa luftkompressoroljor nå en drifttid i service om 6000h. Mycket goda slitageskyddande egenskaper kompletterar spektrumet för RENOLIN SILVERSCREW serien. Alla komponenter i luftkompressorn såsom lager, kolvar, ventiler och kugghjul skyddas tillförlitligt mot slitage även vid högt atmosfäriskt tryck och temperatur.

Användningsområden

Universella luftkompressoroljor för oljeinsprutade skruvkompressorer, samt även för ving- och kolvkompressorer där ISO VG 46 eller 68 rekommenderas.

 

Specifikationer

Oljorna i RENOLIN SILVERSCREW serien överträffar kraven enligt DIN 51506-VDL samt olika OEM-krav. RENOLIN SILVERSCREW serien uppfyller även ISO 6743-3-DAJ.

 

Egenskaper och fördelar

 • Mycket hög oxidativ och termisk stabilitet
 • Lång drifttid i service upp till 6000h*
 • Låg förångningsförlust och därmed minimal oljeöverföring
 • Hög rengöringsförmåga och låg koksbildning; för rena maskiner och lång livslängd på filter
 • Låg skumningstendens
 • Mycket bra luftavskiljande egenskaper
 • Utmärkt slitageskydd
 • Optimerat korrosionsskydd
 • Baserad på hydrogenerad mineralolja av den senaste generationen
 • Specifikt utvecklat additivsystem

* vid en utloppstemperatur på 85°C)

 

Branscher

 • Jordbruk, skogsbruk
 • Gjutning
 • Cement, kalk, gips
 • Konstruktion
 • Kund, eftermarknad
 • Smide
 • Glasindustri
 • Maskiner, utrustning
 • Metallbearbetning
 • Gruvdrift, stenbrott, utforskning
 • Andra industrier
 • Kraftproduktion
 • Stål, metaller
 • Transport
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00