Hoppa till innehållet

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40

Beskrivning

Premium Performance bränslebesparande motorolja med ny XTL-Teknologi för optimal kallstartsförmåga och enastående prestandareserver. För moderna personbilar och lätta nyttofordon med eller utan förlängda serviceintervall. Speciellt utvecklad för fordon med avgasefterbehandling och turboladdare.

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 är en premium motorolja för personbilar och lätta nyttofordon som använder den nya XTL-Teknologin. Den innovativa XTL-tekniken erbjuder högsta prestanda över hela temperaturområdet, från mycket låga upp till mycket höga temperaturer. De unika smörjegenskaperna hos XTL-tekniken erbjuder betydande fördelar i tungt belastade motorer, särskilt även i de senaste mindre motorerna med Stop-Start-system. Motorer med hög effektuttag tar fördel av pålitlig smörjning samt startar lättare och snabbare. Produkten är också fördelaktig för bilar med avgasefterbehandlingssystem som katalysatorer eller partikelfilter, eftersom den håller ger bättre livslängd på efterbehandlingssystemen. XTL-teknik har visat sig möjliggöra lägre bränsleförbrukning även jämfört med samma SAE-klass.

Applikation

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 är lämplig för fordon som körs på bensin, diesel eller gas (LPG, CNG), även i kombination med moderna avgasefterbehandlingssystem. TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 erbjuder möjligheten att rationalisera produktsortimentet, speciellt för högpresterande motorer från VW-gruppen, såväl som många modeller från BMW, Mercedes-Benz, Renault eller olika asiatiska tillverkare. TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 är blandbar och kompatibel med konventionella motoroljor. Blandningar med andra motoroljor bör dock undvikas för att till fullo utnyttja produkternas fördelar. Ett fullständigt oljebyte rekommenderas vid konvertering till TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W- 40. För information om produktsäkerhet och korrekt avfallshantering, se det senaste materialsäkerhetsdatabladet.

Egenskaper och fördelar

 • Flexibel tillämpning för diesel- och bensinfordon från olika tillverkare
 • Speciellt lämplig för högpresterande motorer, t.ex. från VW-gruppen
 • Förbättrad åldringsstabilitet genom XTL, bevisad i standardiserade motortester
 • Låg oljeförbrukning genom XTL-teknik
 • Utmärkt slitageskydd

Branscher

-

Specifikationer

 • ACEA C3
 • API SN

Godkännanden

 • BMW LONGLIFE-04
 • MB-APPROVAL 226.5
 • MB-APPROVAL 226.31
 • MB-APPROVAL 226.51
 • MB-APPROVAL 226.52
 • PORSCHE C40
 • RENAULT RN0700/RN0710
 • VW 511 00

FUCHS rekommenderar

 • API CF
 • CHRYSLER MS-10725
 • FIAT 9.55535-GH2
 • FIAT 9.55535-S2
 • FIAT 9.55535-T2
 • FORD WSS-M2C917-A
 • VW 505 00/505 01
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00